ČNB: Do provozu uvedena nová verze systému časových řad ARAD

Dne 16. ledna 2023 ve 13.00 byla spuštěna do provozu nová verze systému ČNB ARAD.

Systém ARAD je veřejná databáze, která jednotným způsobem prezentuje časové řady agregovaných údajů za jednotlivé statistiky a oblasti finančního trhu. Již od roku 2002 je ARAD nedílnou součástí informačního servisu České národní banky. Převážná část dostupných údajů pochází ze statistických zpracování prováděných přímo v ČNB.

Nová verze přináší kromě modernizace uživatelského rozhraní zcela nový dimenzní popis údajů, který je základem pro mnoho nových funkcí.  Doporučujeme proto věnovat pozornost základnímu představení systému v sekci Dokumentace. Ta obsahuje i krátké video návody.

Vstupní bod do systému představuje jeho úvodní stránka. Samotnou práci v systému ARAD je možné začít pod položkou menu Ukazatele (průchod celým obsahem databáze prostřednictvím hierarchického stromu) nebo Sestavy (připravená logická seskupení ukazatelů).

Původní verze systému bude dostupná do 30. června 2023. Na webu ČNB v části Statistika byla vytvořena stránka věnovaná systému ARAD, která do doby ukončení provozu staré verze bude plnit roli rozcestníku.

Z pohledu datového obsahu jsou obě verze shodné, protože vycházejí ze stejných zdrojů. Nové oblasti dat však budou přidávány pouze do nové verze. Aktuálně se to týká větve Zprávy o měnové politice.

V další fázi je plánováno uvolnění datového rozhraní (API) na principu REST webových služeb a rozšiřování obsahu v oblasti Sestavy.

Newsletter