Evropské i americké výnosy klesají. Dolar drží ztráty, ale posunul se pod 1,0900 za euro. Měnám regionu pomáhá slabý dolar. Koruna zpevnila pod 26,65 za euro.

ČNB: Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí 2021 nad prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,1 %. Mezičtvrtletně se ekonomická aktivita snížila o 0,3 %.

Meziroční pokles české ekonomiky byl v prvním čtvrtletí letošního roku mírnější, než očekávala prognóza ČNB. Na této odchylce se dominantně podílel vývoj hrubých investic, které oproti očekávání meziročně vzrostly, přičemž znatelně vyšší než prognózovaná byla zejména tvorba zásob. Odchylku od predikce naopak tlumil překvapivý posun příspěvku čistého vývozu do záporu. Meziroční dynamika vývozu i dovozu zboží a služeb překonala očekávání. Od prognózy se přitom směrem vzhůru odchýlil výrazněji dovoz, a to hlavně v důsledku již zmíněné nečekaně silné tvorby zásob, které jsou vysoce dovozně náročné. Spotřeba vlády rostla zhruba v souladu s tím, co bylo očekáváno. Prognóza spotřeby domácností se také naplnila, když její pokles zůstal v prvním čtvrtletí vlivem uzavírek ekonomiky výrazný, a to i přes pokračující vládní finanční podporu.

Zveřejněná data odrážejí vliv vrcholící pandemie koronaviru a s ní souvisejících opatření na domácí ekonomickou aktivitu začátkem letošního roku. V prvním čtvrtletí proto přetrvávala obrovská nejistota ovlivňující jak hospodářský život samotný, tak i jeho zachycení statistickými daty. Odchylku zveřejněných dat od aktuální prognózy ČNB je proto nutno vnímat v tomto kontextu. Tlumící vliv pandemie se projeví částečně i ve druhém čtvrtletí. I přesto v jeho průběhu hrubý domácí produkt v meziročním vyjádření silně vzroste. K tomu ale dojde zejména z důvodu loňského propadu ekonomiky během první vlny pandemie, a tedy nízké srovnávací základny. Ve druhém pololetí letošního roku se pak tuzemská ekonomika nadechne k opravdu robustnímu a trvalému růstu, a to díky již započatému znovuotevírání obchodu a služeb, což bude odrážet postupnou imunizaci populace. Obnoví se také hladké fungování průmyslu. Expanzivní fiskální politika letos – stejně jako v loňském roce – tlumí negativní dopady pandemie na ekonomickou aktivitu. Sentiment domácností i firem se začal zlepšovat. Během pandemie odložené a posléze postupně realizované výdaje domácností povedou k obnovení růstu jejich spotřeby, která se stane tahounem ekonomického oživení. Česká ekonomika se tak v letošním roce v souhrnu vrátí k růstu, byť jeho meziroční dynamika bude v průběhu roku značně rozkolísaná. V příštím roce pak ekonomický růst znatelně zrychlí.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter