ČNB: Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí 2022 nad prognózou ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 1. čtvrtletí roku 2022

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 4,8 %. Mezičtvrtletně se ekonomická aktivita zvýšila o 0,9 %. Meziroční růst české ekonomiky v úvodu letošního roku přitom byl o 1 procentní bod rychlejší, než očekávala prognóza ČNB.

Zveřejněná data kvalitativně potvrzují ekonomický příběh, který pro úvod letošního roku předestřela jarní prognóza ČNB. Predikce spotřeby domácností se zcela naplnila. Její vysoký meziroční růst v prvním letošním čtvrtletí byl do velké míry dán loňskými pandemickými uzavírkami ekonomiky, které během zimních měsíců podstatným způsobem omezily fungování maloobchodu a služeb a tím nastavily nízkou srovnávací základnu. Tvorba hrubého kapitálu prognózu překonala, přičemž investice do fixního kapitálu rostly znatelně rychleji, než bylo prognózováno. Příspěvek změny stavu zásob přitom zůstal v souladu s očekáváním výrazný a nadále se v něm odráželo nucené naskladňování nedokončené výroby z důvodu poruch ve fungování mezinárodních výrobních řetězců a související logistice. Vládní spotřeba rostla v prvním čtvrtletí lehce pomaleji, než ČNB v jarní prognóze očekávala. Brzdící vliv čistého vývozu byl zhruba v souladu s prognózou, přičemž vývoz zboží a služeb poklesl ve srovnání s očekáváním o něco méně, zatímco  dovoz poněkud překonal prognózu.

1. čtvrtletí 2022 meziročně v %
ZoMP jaro 2022 skutečnost
Hrubý domácí produkt 3,8 4,8
Spotřeba domácností 8,5 8,5
Spotřeba vlády 2,8 2,0
Tvorba hrubého kapitálu 8,0 11,8
Vývoz zboží a služeb -1,3 -0,1
Dovoz zboží a služeb 2,6 3,7

stálé ceny, sezonně očištěno v %

Jarní prognóza očekává, že invaze Ruska na Ukrajinu povede v letošním roce ke zpomalení růstu světové i české ekonomiky. Růst HDP tak během letoška výrazně zpomalí a ve druhé polovině roku ekonomická aktivita dokonce meziročně mírně poklesne. K tomu významně přispěje propad spotřeby domácností, kterým letos vlivem rychlého růstu životních nákladů klesají reálné příjmy, a současně se zhoršil jejich sentiment. Podniky budou omezovat investice kvůli utlumené poptávce i vlivem zhoršení finanční situace. Do ní se promítají prudce rostoucí náklady na energie i na další suroviny a materiály. Válka na Ukrajině nepříznivě ovlivňuje růst zahraniční poptávky a dále prohlubuje obtíže v globálních dodavatelských a výrobních řetězcích. Vývoz proto zůstane dočasně utlumený a podniky budou až do poloviny roku 2023 nuceny ke zvýšené tvorbě zásob. Nicméně příspěvek čistého vývozu k hospodářskému růstu bude letos mírně kladný vlivem citelného zchlazení domácí poptávky. Růst ekonomické aktivity tak letos dosáhne necelého 1 %, v příštím roce pak dynamika HDP zrychlí na více než 3 %.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter