ČNB: Hrubý domácí produkt v 2. čtvrtletí 2023 mírně nad prognózou ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 2. čtvrtletí roku 2023

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 0,4 %. Mezičtvrtletně česká ekonomika vzrostla o 0,1 %. Ve srovnání s letní prognózou ČNB poukazují nová data na mírně silnější ekonomickou aktivitu.

Zveřejněná data indikují, že se česká ekonomika již vymanila z mělké recese. Domácnosti sice nadále čelí poklesu svých reálných příjmů, jejich spotřeba však poklesla ve druhém čtvrtletí ve srovnání s očekáváním ČNB o něco méně. Mezičtvrtletně se spotřeba domácností již vrátila k růstu, k čemuž dopomohla mimo jiné postupně se snižující inflace. Firmy ve srovnání s předchozím čtvrtletím výrazně oživily svoji investiční aktivitu, a to dokonce více, než očekávala prognóza. Naopak tvorba zásob oproti prognóze zvolnila výrazněji. Rychleji oproti prognóze ČNB rostla spotřeba vládních institucí. Příspěvek čistého vývozu k ekonomickému růstu byl nižší než prognózovaný, přičemž výrazně slabší růst vykázal jak vývoz, tak dovoz.

2. čtvrtletí 2023 meziročně v %
skutečnost ZoMP léto 2023
Hrubý domácí produkt -0,4 -0,7
Spotřeba domácností -4,4 -5,3
Spotřeba vládních institucí 3,3 2,8
Tvorba hrubého fixního kapitálu 2,5 -0,5
Změna stavu zásob (v p. b.) -2,5 -2,0
Vývoz zboží a služeb 4,5 8,1
Dovoz zboží a služeb 0,8 3,7
Čistý vývoz (v p. b.) 2,8 3,3

stálé ceny, sezonně očištěno v %

Letní prognóza ČNB očekává pro letošní rok zhruba stagnaci české ekonomiky. Po nevýrazném výkonu v první polovině letošního roku se ekonomika ve druhém pololetí vrátí k viditelnému růstu. Ten bude vyplývat především z obnovení růstu reálných příjmů domácností, které podpoří oživení spotřeby domácností. Významnou roli bude v růstu ekonomiky hrát také kladný příspěvek čistého vývozu, který bude odrážet její dobrou exportní výkonnost. K těmto dobrým vývozním výsledkům přispívá finalizace nedokončené výroby a rozpouštění naakumulovaných zásob, které s odezníváním problémů v dodavatelských řetězcích přestaly být v takovém rozsahu potřeba. Investiční aktivita se během letošního roku odrazí ode dna v podmínkách solidní ziskovosti firem. K podnikovým investicím do nových technologií a obnovitelných zdrojů energie se přidají také investice vládních institucí. V příštím roce ekonomika podle prognózy poroste více jak 2% tempem, a to i přes fiskální konsolidační úsilí vlády, které bude částečně brzdit zejména růst spotřeby domácností a v menší míře také růst investic.

Jakub Matějů, náměstek ředitele sekce měnové

Newsletter