ČNB: Hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2022 mírně pod prognózou ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 4. čtvrtletí roku 2022

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ se hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v loňském čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšil o 0,2 %. Mezičtvrtletně ekonomika poklesla o 0,4 %. Za celý rok 2022 se domácí ekonomická aktivita zvýšila o 2,4 %. Ve srovnání se zimní prognózou ČNB vzrostl HDP ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o trochu méně, resp. jeho mezičtvrtletní pokles byl ve srovnání s prognózou o něco hlubší.

Zveřejněná data o ekonomické aktivitě potvrzují, že česká ekonomika ve druhé polovině loňského roku přešla do mělké recese. Spotřeba domácností, na kterou dopadá hluboký propad reálných příjmů a zhoršený sentiment, poklesla ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání s očekáváním ČNB výrazněji. Také příspěvek čistého vývozu byl nižší než prognózovaný, přičemž jak vývoz, tak zejména dovoz rostly oproti prognóze rychleji. Naopak nad očekávání vzrostla tvorba hrubého kapitálu. Za tím stál překvapivě vysoký meziroční růst fixních investic, který byl ve značné míře způsoben historickou revizí.  Spotřeba vládních institucí vykázala mírný meziroční růst, zatímco ČNB očekávala její částečný pokles. Uvedené odchylky od prognózy u jednotlivých komponent poptávky se v souhrnu téměř kompenzovaly.

4. čtvrtletí 2022 meziročně v %
ZoMP zima 2023 skutečnost
Hrubý domácí produkt 0,5 0,2
Spotřeba domácností -3,3 -5,5
Spotřeba vládních institucí -1,0 0,9
Tvorba hrubého kapitálu 0,2 2,6
Vývoz zboží a služeb 8,6 9,7
Dovoz zboží a služeb 5,7 7,6

stálé ceny, sezonně očištěno v %

Podle zimní prognózy ČNB letos domácí ekonomika v souhrnu mírně poklesne a bude se nacházet pod svým potenciálem. Útlum ekonomiky se bude koncentrovat zejména do prvního pololetí, negativní vliv na její výkon přitom budou mít zhoršující se finanční situace domácností, zpomalení růstu zahraniční poptávky a doznívající problémy v globální logistice. Ve druhé polovině roku ekonomická aktivita obnoví svůj růst. Odeznění potíží s dodávkami materiálů a komponent do výroby během roku postupně podpoří exportní aktivitu a čistý vývoz významně přispěje k rozjezdu ekonomiky. Na přelomu letošního a příštího roku dojde také k oživení soukromé spotřeby díky odeznění vysoké inflace a obnovení reálného mzdového růstu. Stejně tak dynamika soukromých fixních investic oživí v návaznosti na zesílení zahraniční poptávky a v souvislosti s přechodem na alternativní energetické zdroje na pozadí dlouhodobého posunu k automatizaci, robotizaci a digitalizaci. V roce 2024 ekonomická aktivita poroste tempem přes 2 %.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter