ČNB: Inflace v květnu 2023 dále znatelně klesla a nacházela se mírně pod prognózou

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v květnu 2023

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v květnu 2023 cenová hladina meziročně o 11,1 %. Inflace  tak dále výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly rovněž o 11,1 %.

Květnová inflace byla ve srovnání s jarní prognózou ČNB o půl procentního bodu nižší. Příčinou byla zejména slabší než očekávaná jádrová inflace, menší měrou přispěl také pomalejší meziroční růst cen potravin i hlubší propad cen pohonných hmot. V opačném směru na odchylku od prognózy působil o něco rychlejší růst regulovaných cen.

květen 2023 meziročně v %
ZoMP jaro 2023 skutečnost
Index spotřebitelských cen 11,6 11,1
Regulované ceny 24,4 25,4
Primární dopady změn daní 0,0 0,0
Očištěno o změny nepřímých daní
Ceny potravin, nápoje, tabák 12,3 11,8
Jádrová inflace 9,1 8,6
Ceny pohonných hmot -17,9 -21,2
Měnověpolitická inflace 11,5 11,1

Jádrová inflace v květnu dále zvolnila, a dostala se tak do jednociferných hodnot. V jejím poklesu, který trvá již řadu měsíců, se projevuje odeznívání růstu zahraničních výrobních cen a zchlazená domácí poptávka. Ta vede k postupné korekci donedávna rostoucích ziskových marží výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. Zpomalila dynamika jak cen zboží, tak služeb. K poklesu dynamiky cen služeb přispívá zejména pokračující rychlé snižování příspěvku imputovaného nájemného. V něm se projevuje zpomalování růstu cen ve stavebnictví a stabilizace cen nových rezidenčních nemovitostí pod vlivem zvýšených úrokových sazeb.

Také meziroční růst cen potravin zvolňuje, a to zejména díky snižujícím se cenám světových agrárních komodit i domácích zemědělských výrobců v podmínkách pokračujícího hlubokého poklesu reálných maloobchodních tržeb za prodej potravin. Růst regulovaných cen je nadále silný, nicméně i v květnu jeho dynamika pokračovala ve zmírňování, což souviselo mimo jiné s poklesem cen energií u některých distributorů pod cenový strop. Ceny pohonných hmot pokračují v hlubokém meziročním propadu, což vedle vývoje na trhu s ropou a posíleného kurzu koruny souviselo především s vysokou srovnávací základnou z loňského roku, která byla dána ruskou invazí na Ukrajině.

Pozorovaný cenový vývoj potvrzuje očekávání jarní prognózy, že inflace bude během jara a léta pokračovat v započatém strmém poklesu. I v následujících měsících bude meziroční cenový růst rychle zpomalovat. Na jednociferné hodnoty se meziroční růst spotřebitelských cen sníží v letních měsících. Na horizontu měnové politiky, tedy ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku, inflace klesne k 2% cíli ČNB.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter