ČNB: Inflace v únoru 2023 lehce nad prognózou

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v únoru 2023 cenová hladina meziročně o 16,7 %. Inflace ve srovnání s lednem zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v únoru meziročně vzrostly rovněž o 16,7 %.

Únorová inflace byla ve srovnání se zimní prognózou ČNB o dvě desetiny procentního bodu vyšší. Jádrová inflace odpovídala prognóze, přičemž ve srovnání s předchozím měsícem v meziročním vyjádření lehce zvolnila. Část očekávaného novoročního přecenění zboží a služeb se přitom pravděpodobně projevila až v únoru a předchozí odchylka od prognózy směrem dolů v tomto segmentu spotřebitelských cen vymizela. Podobně jako  na samém počátku roku, i v únoru růst regulovaných cen zaostal za prognózou. Růst cen potravin byl naopak oproti predikci znatelně rychlejší.  Také pohonné hmoty byly o něco dražší. Primární dopady změn nepřímých daní, zachycující dopad lednového zvýšení spotřební daně na tabák do cen cigaret, jsou prozatím nepatrné.

únor 2023 meziročně v %
ZoMP zima 2023 skutečnost
Index spotřebitelských cen 16,5 16,7
Regulované ceny 34,7 32,8
Primární dopady změn daní 0,1 0,0
Očištěno o změny nepřímých daní
Ceny potravin, nápoje, tabák 16,2 18,3
Jádrová inflace 12,1 12,1
Ceny pohonných hmot -0,8 1,9
Měnověpolitická inflace 16,4 16,7

Růst regulovaných cen zůstává nadále silný, a to i přes vládou stanovený cenový strop pro silovou elektřinu a plyn platný od počátku roku. Ve srovnání s lednem však dynamika regulovaných cen mírně zpomalila, což souviselo se  zlevněním dodávek energií od některých distributorů pod cenový strop. Jádrová inflace v únoru dále zvolnila, zůstává však nadále vysoká. Projevuje se v ní postupné slábnutí růstu zahraničních průmyslových cen a utlumování domácí poptávky. V rámci jádrové inflace dále poklesla dynamika cen služeb a příspěvek nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného se dále snížil. Růst cen potravin zůstává rychlý. To souvisí s předchozím výrazným zdražením agrárních a potravinářských komodit jak ve světě, tak i na domácím trhu. Dynamika cen pohonných hmot se v únoru v meziročním vyjádření dále snížila a odrážela vývoj na trhu s ropou i posilují kurz koruny.

Nastává to, co zimní prognóza očekávala, tedy že po přechodném zrychlení cenového růstu na počátku letošního roku, souvisejícím zejména s výrazným zrychlením růstu regulovaných cen, začíná inflace znatelně klesat. Ve druhé polovině letošního roku se sníží na jednociferné hodnoty. Tržní složky inflace zvolní vlivem snižujících se nákladových tlaků ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Současně dojde k postupné korekci nedávno kulminujících ziskových marží domácích výrobců, obchodníků a poskytovatelů služeb. Začátkem roku 2024 se celková i měnověpolitická inflace sníží do blízkosti 2% cíle, kde setrvá do konce prognostického horizontu. K tomu přispěje i zpřísněná měnová politika ČNB.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter