ČNB Minutes: M. Mora a V. Benda dále odkázali na simulaci hypoteticky pasivní měnové politiky v posledních dvanácti měsících zpracovanou sekcí měnovou. Podle této simulace by stabilita sazeb v uplynulém období na úrovni 0,25 % vedla k inflaci, která by byla vyšší o 7 p. b. při podstatně slabším kurzu koruny oproti skutečnosti.

Newsletter