Americký dolar na začátku týdne znovu oslabuje vůči euru, v jednu chvíli se dostal nad 1,049 EURUSD a je na nejslabší úrovni od června. Polský zlotý mírně posílil, dostal se pod hranici 4,680 EURPLN než se kurz odrazil zpět.

ČNB mění kapitálovou rezervu omezující rizika spojená se systémovou významností institucí

ČNB bude nově omezovat rizika spojená se systémovou významností finančních institucí stanovením kapitálové rezervy pro jiné systémově významné instituce (dále „rezerva J-SVI“) namísto dosud uplatňované kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (dále „rezerva KSR“). ČNB stanovuje rezervu J-SVI pěti institucím v rozsahu 0,5 – 2,5 % jejich celkové rizikové expozice. Tato změna vychází z transpozice směrnice CRD V do českého právního řádu.

ČNB každoročně aktualizuje seznam J-SVI na základě skóre systémové významnosti domácích institucí. Související rizika dosud kryla, podobně jako několik dalších národních evropských makroobezřetnostních orgánů, prostřednictvím rezervy KSR. Směrnice CRD V tento postup dále neumožňuje, a pro tyto účely je dále možné využívat výhradně rezervu J-SVI.

ČNB stanovuje sazbu rezervy J-SVI podle výše skóre systémové významnosti instituce. Následně sazbu porovná s legislativně stanoveným limitem v případě, že je instituce vlastněna zahraniční společností označenou jako domácí nebo globální systémově významná instituce, a stanoví ji tak, aby s ním byla v souladu. Dohledové posouzení pak slouží k případnému zohlednění specifik konkrétní instituce ve výši sazby.

ČNB na základě přezkumu provedeného na datech k prvnímu čtvrtletí roku 2021 stanovila tyto sazby rezervy J-SVI platné od 1. října 2021: ČSOB ve výši 2,5 %, České spořitelně a Komerční bance ve výši 2 %, Unicredit Bank ve výši 1,5 % a Raiffeisenbank ve výši 0,5 %. U všech institucí je sazba rezervy J-SVI nižší oproti dříve uplatňované rezervě KSR. Instituce jsou povinny udržovat rezervu J-SVI tvořenou kmenovým kapitálem na individuálním i konsolidovaném základě v příslušné procentní výši z celkového objemu rizikové expozice.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Newsletter