Coca-Cola představuje novou globální vizi World Without Waste

Společnost Coca-Cola oznámila záměr zásadně přepracovat svůj postoj k problematice obalových materiálů. Globálním cílem je přispět do roku 2030 k odběru a recyklaci stejného množství odpadu, které odpovídá 100% objemu jí použitých obalových materiálů.

Tento záměr představuje klíčovou součást nové vize společnosti nazvané World Without Waste, tedy Svět bez odpadu. Coca-Cola podpoří svůj záměr investicemi v průběhu několika let. Součástí ambiciózního plánu je také již probíhající úsilí o to, aby byly všechny obaly nápojů z portfolia společnosti Coca-Cola 100% recyklovatelné. Celý záměr je přitom založen na předpokladu, že jakkoliv si balené potraviny a nápoje z moderního života odmyslet nelze, podíl těchto obalových materiálů na celkovém objemu odpadu je možné významně snížit.

„Svět čelí problému s obalovými materiály a stejně jako jiné firmy, neseme i my spoluzodpovědnost za jeho řešení,“ říká James Quincey, prezident a generální ředitel společnosti Coca-Cola. „Prostřednictvím naší vize investujeme do naší planety i do používaných obalových materiálů ve snaze učinit z tohoto problému záležitost minulou.“

Společnost Coca-Cola a její partneři (v ČR je to Coca-Cola HBC) usilují o naplnění několika zásadních cílů:

Investice do planety: Do roku 2030 globálně odebrat a znovu uvést do oběhu jednu nápojovou lahev nebo plechovku za každý prodaný kus. Využívat svých marketingových zdrojů i schopností tak, aby lidé věděli, co, jak a kde recyklovat. Podporovat zpětný odběr obalových materiálů v rámci celého oboru, včetně odběru lahví a plechovek od jiných výrobců. V neposlední řadě spolupracovat s místními komunitami, partnery v oboru, odběrateli i zákazníky i při řešení souvisejících problémů, jako jsou odhozené obaly či znečištění moří.

Investice do obalových materiálů: Společnost Coca-Cola bude pokračovat v úsilí o dosažení globální recyklovatelnosti veškerých svých obalových materiálů, ať již prostřednictvím vyššího podílu recyklovaných materiálů, vývoje pryskyřic rostlinného původu či snižováním množství plastu v každém obalu. Do roku 2030 chce společnost Coca-Cola používat lahve s průměrným obsahem recyklovaného materiálu ve výši 50 procent a nastolit tak novou globální normu pro nápojové obaly. V současné době je již většina obalových materiálů používaných společností Coca-Cola recyklovatelných.

„Coca-Cola HBC patří mezi zakladatele společnosti EKO-KOM. Za 20 let existence dosáhla úroveň recyklace odpadů v systému EKO-KOM 77 % a patří tak k nejvyšším v Evropě. Tento systém zahrnuje 6114 obcí, ve kterých žije 99 % populace. Ti všichni tak mají možnost své odpady třídit a již 72 % obyvatel ČR tak činí,“ říká Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. „Vizi společnosti Coca-Cola na Svět bez odpadu plně podporujeme. Jako dlouhodobý lídr recyklace obalů a odpadů v České republice budeme hledat všechny možnosti, jak dále zvýšit efektivitu českého systému a vyzýváme ostatní, aby se k tomuto úsilí přidali,“ dodal.

Vize World Without Waste představuje další krok v trvalém úsilí společnosti Coca-Cola o zajištění udržitelnosti. Staví při tom na úspěšném plnění cíle opětovného využití přibližně shodného množství vody, jaké využívá k výrobě svých nápojů. Společnost tento cíl naplnila a překonala v roce 2015, pět let před původně přepokládaným termínem. Toto úsilí je součástí snahy společnosti Coca-Cola zodpovědně růst a stát se výrobcem uceleného portfolia nápojů.

„Nápojové lahve a plechovky by pro naši planetu neměly znamenat ohrožení. Stejně tak je možné dosáhnout světa neznečištěného odpadky,“ říká James Quincey. „Firmy jako je ta naše se v tomto směru musí postavit do čela. Spotřebitelům po celém světě záleží na stavu naší planety, a proto od firem očekávají, že podle toho budou jednat. Hodláme se podle toho řídit a vyzýváme ostatní, aby se k nám na této důležité cestě přidali.“

Coca-Cola bude o dosažení svých cílů usilovat ve spolupráci s několika globálními partnery: iniciativou New Plastics Economy nadace Ellen MacArthur Foundation, aliancí The Ocean Conservancy / Trash Free Seas Alliance, a Světovým fondem na ochranu přírody WWF. Společnost Coca-Cola vedle toho spustí projekty ve spolupráci s novými partnery na regionální a místní úrovni. Hodlá navíc spolupracovat s významnými odběrateli při motivování spotřebitelů k recyklování obalových materiálů v co největší míře.

Newsletter