Coding Bootcamp Praha: Mentoring otevírá nové možnosti v pracovním životě

Mentoring je jednou z metod vzdělávání a rozvoje jedince. Setkáváme se s ním již od dětství, protože si díky němu osvojujeme potřebné dovednosti a znalosti. Mentoring se momentálně hojně využívá například i ve firmách, kde se za jeho pomoci předávají zmiňované zkušenosti a tolik ceněné know-how.

3 M aneb Mentoring, mentor a mentee

Princip mentoringu závisí na následování rad a zkušeností kolegů, mentorů. Hned zkraje je důležité poznamenat, že mentorem nemusí být člověk, který je starší než samotná mentorovaná osoba, odborně mentee. Klidně se můžete setkat s mentorem, který je mladší než vy, na věku totiž nezáleží. Záleží ovšem na zkušenostech, které mentor mít musí a které mentorované osobě předává. Mentor je zkrátka člověk, který má nejen přehled, zkušenosti, ale také má dostatečný nadhled a inspiruje mentorované v jejich dalším rozvoji.

Zapomeňte na vzorec učitel a žáci

Zapomeňte na zažitý vzorec žáci a učitel, respektive nadřízené a podřízené role, kdy často jen plníte zadané příkazy a úkoly. Mentoring je založený na vzájemné spolupráci, která se neobejde bez vzájemné důvěry a potřeby mentorovaného se vzdělávat. Za pomoci mentora a jeho vhodně pokládaných otázek se dostává mentee k „vytyčenému cíli“ a pracuje na zdokonalení sebe samotného, objevuje svůj skrytý potenciál a své nevyužité schopnosti. „Mentorem jsem se stal proto, že jedna z věcí, která mě motivovala ke změně kariéry, byl nedostatek „smyslu a naplnění“, který jsem viděl ve své předchozí práci. A mentoring, tedy pomoc lidem, kteří se snaží nasbírat vědomosti a otevřít si cestu k nové kariéře, mi rozhodně jako smysluplná činnost připadá,“ říká Ondřej Hotový, absolvent podzimního běhu 2020 a nyní mentor Coding Bootcamp Praha.

Zajímalo by vás, zda je možné tuto metodu výuky přenést i do českého školství? Jednoduché by to nebylo. „Myslím, že to by bylo dost těžké. Mentorování vnímám jako pomoc při řešení relativně otevřeného problému, pro který už studenti mají aparát, i když ho třeba ještě neumí správně aplikovat. Ale takových otevřených problémů ve školství zase tolik nevidím,“ míní mentor Ondřej Hotový.

Ondřej Hotový

Možnost mentorování nemusíte odkládat

Z vlastní zkušenosti o mentorování mluví i Ayumi, která má v současnosti dva magisterské tituly a která se také jako studentka zúčastnila kurzu Coding Bootcamp Praha, https://www.codingbootcamp.cz/. Po jeho zdárném dokončení se rozhodla do něj zapojit i jako mentorka. „Nejprve jsem se obrátila na kancelář Coding Bootcamp Praha a nabídla jsem mentorování a svou pomoc během dalšího kurzu. V mém případě jsem začala mentorovat ihned po ukončení svého studia,“ říká s úsměvem.

Mentoring vám může nabídnout nové možnosti, ale bez čeho se neobejdete, je vzájemná spolupráce. Jako mentor se také setkáte s množstvím výzev. „Během mentorování je nejzajímavější výzvou hned jen tak neodpovědět na položenou otázku. Někdy, když znám odpověď, ji studentům nechci prozradit, protože vím, že kdybych jim jen tak dopověděla, moc bych jim nepomohla. Místo toho se snažím položit spoustu dalších otázek, abych zjistila, které části nerozumí. Pak se vrátím do bodu, kterému nerozumí a postupně jim dávám informace, které potřebují znát, aby pochopili samotný problém věci,“ poukazuje mentorka Ayumi z Coding Bootcamp Praha.

Ayumi Osawa

Stanu se mentorem!

Napadlo vás někdy, že i vy byste se mohli stát mentory? Mnoho lidí se bojí do této role dostat a často své důvody směřují na málo času, svou komunikaci či nedostatek vhodných dovedností. Všeobecně se dá říct, že své schopnosti i dovednosti mnozí podceňují a že zmiňované důvody jsou spíše výmluvy.

Proč se stát mentorem

Role mentora byste se neměli obávat. Jedná se totiž o jednu z mála rolí, kterou si skutečně můžeme sami vybrat a v rámci které budeme moc ostatním lidem pomáhat, učit je na základě svých zkušeností a znalostí. I když se obavám mnozí zezačátku nevyhneme. „Obavy jsem samozřejmě měl, hlavně z nedostatku vědomostí. Sám jsem byl v pozici studenta celkem nedávno a vím, jakým pohledem a s jakými očekáváními studenti na mentory nahlíží,“ dodává Ondřej Hotový, absolvent podzimního běhu 2020 a nyní mentor Coding Bootcamp Praha. Možná vás napadne, jestli vám role mentora kromě pomoci druhým přinese i něco dalšího – samozřejmě ano.

V prvé řadě díky mentorování prohloubíte své dosavadní znalosti o konkrétních tématech. „Jako mentor jsem viděla celou strukturu Coding Bootcamp Praha mnohem jasněji. Tím, že jsem sama prošla celým kurzem, jsem věděla, které další téma přijde a které koncepty jsou na řadě. Pochopila jsem, proč se učí témata v tomto konkrétním pořadí a že tímto způsobem studenty naučí kódovat, aniž by je zmátli nebo zahltili neznámými, komplikovanými tématy a koncepty,“ mluví o zkušenosti mentorka Ayumi z Coding Bootcamp Praha.

Díky mentorování se také naučíte lépe zvládat svůj time management, a také se ukotvíte ve vaší firmě či organizaci, ve které se vám rozšíří pravomoci a zcela určitě se vám otevřou i pomyslné dveře k novým možnostem, jednoduše – posílíte svůj vliv ve firmě. Díky roli mentora se také zdokonalíte v mezilidských vztazích, vybudujete si silnou síť kontaktů a díky názorům svých mentee získáte tak pohled z „druhé“ strany a rozšíříte si svůj rozhled. „To, co mě skutečně bavilo, byla práce s lidmi, kteří mají vášeň pro učení a vývoj. Práce v tomto prostředí byla nejen zábavná, ale také velmi motivující,“ hovoří o mentorování další z mentorek Coding Bootcamp Praha, Željana Hrkač. Zkušenosti s mentoringem mohou také zvýšit i vaše uplatnění na trhu práce. Obecně mi přijde celkem racionální, aby zaměstnavatel na seniorní pozici upřednostnil člověka, který ví, jak pracovat s juniory, před člověkem, který to neví,“ dodává Ondřej Hotový.

Rady pro ty, kteří se chtějí stát mentory

Nehledě na povolání se každý člověk někdy bojí. Obdobně tomu tak může být i u mentorů, kteří čas od času musí také čelit svým obavám. „Když vás studenti poprosí o pomoc, nestrachujte se, pokud neznáte odpověď. Nikdo nezná odpovědi na všechny otázky, ale téměř vždy existuje další mentor, na kterého můžete otázku přesměrovat a případně se můžete pokusit odpověď vygooglit. Také se snažte co nejvíce komunikovat se studenty, protože když se vás pak na něco budou ptát anebo po vás budou něco chtít, budete v jejich očích přístupnější. A bavte se, protože je důležité, abyste si tento zážitek sami užili,“ radí závěrem s úsměvem mentorka a účastnice Coding Bootcamp Praha, Željana Hrkač.

Željana Hrkač

Newsletter