ČR: Schodek státního rozpočtu ke konci června 2019 dosáhl 20,7 mld. Kč

K 30.6.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 743,9 mld. Kč, celkové výdaje 764,6 mld. Kč a schodek hospodaření 20,7 mld. Kč (na konci června 2018 byl vykázán schodek 5,9 mld. Kč).

Oproti stavu na konci května došlo k očekávanému vyrovnání periodicky se opakujících vlivů na příjmové i výdajové straně, v důsledku kterých došlo k pro měsíc květen typickému zhoršení. Nadále však přetrvává negativní meziroční vliv prostředků z Evropské unie a finančních mechanismů, po jehož očištění by byl schodek po prvních šesti měsících roku meziročně nižší, a to o 5,6 mld. Kč. Důvodem je zejména skutečnost, že v průběhu prvního pololetí loňského roku získal státní rozpočet z EU o 20,4 mld. Kč více, a to v rámci závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013.

Navíc se v letošním roce projevuje vyšší schopnost realizovat společné programy EU, kdy výdaje na tyto platby dosáhly 57,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 13,7 mld. Kč, tj. o 31,2 %. Tyto výdaje mají pozitivní dopad i na výši investic poskytovanou ze státního rozpočtu.

Kromě tohoto mimořádného vlivu jsou důvody meziročního vývoje dány předfinancováním řady výdajů plánovaných na celý rok 2019 již v prvním pololetí roku. Například do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno již 59,5 % plánované částky, státním fondům směřovalo již 59 % plánu a územním samosprávám bylo od ledna do konce června převedeno již 77,5 % rozpočtu investičních transferů.

Newsletter