ČSOB a EIF poskytnou 50 milionů eur inovativním firmám v ČR

Evropský investiční fond (EIF) a Československá obchodní banka (ČSOB) podepsaly garanční dohodu, která umožní ČSOB poskytnout úvěry ve výši 50 milionů eur inovativním společnostem v České republice.

Dohoda byla uzavřena v rámci iniciativy InnovFin Evropské komise podpořené výzkumným a inovačním programem EU Horizon 2020. Uzavření dohody umožnila podpora Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). EFSI je hlavním pilířem Investičního plánu pro Evropu Evropské komise, tzv. „Junckerova plánu“. Ze současné transakce ve výši 50 milionů eur by měly inovativní společnosti v České republice čerpat v průběhu následujících dvou let.

„Inovační společnosti a jejich výrobky jsou hlavním předpokladem budoucí prosperity české ekonomiky. Jsme velmi rádi, že díky podpoře z Evropského investičního fondu můžeme dále podporovat naše klienty a jejich investice zvýhodněným financováním,“ říká Jakub Tomaštík, ředitel útvaru Specializovaného financování – ČSOB EU Centrum.

„Malé a střední podniky přispívají k rozvoji pracovních míst i k růstu v celé EU a dnešní transakce v České republice podpoří inovační programy. ČSOB vybudovala poradenské centrum, které pomáhá klientům identifikovat a využívat finanční prostředky a finanční nástroje EU. Odborné znalosti tohoto poradenského centra v oblasti veřejné podpory nám pomohou účinněji se zaměřit na inovační společnosti s podporou zdrojů EFSI,“ uvedl generální ředitel EIF Pier Luigi Gilibert.

„Investiční plán pro Evropu se zaměřuje na podporu tvorby pracovních míst a růstu prostřednictvím usnadnění investic do infrastrukturních projektů a přístupu malých a středních podniků k financování. Tisíce malých podniků v České republice z podpory tohoto Investičního plánu již těží. Jsem rád, že na základě dnes uzavřené dohody bude mít ještě více těchto podniků přístup k finančním prostředkům, které potřebují k vytváření pracovních míst, k rozšiřování své činnosti a k inovacím,“ uvedl místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, odpovědný za tvorbu pracovních míst, hospodářský růst, investice a konkurenceschopnost.

Předpokládá se, že Junckerův plán zmobilizuje v celé Evropě 183,5 miliardy eur.

Newsletter