ČSSZ spolupracuje se společností Kyndryl na modernizaci sociálního zabezpečení v rámci vize digitální budoucnosti

Zdroj: Pexels

Společnost Kyndryl (NYSE: KD), největší světový poskytovatel služeb v oblasti IT infrastruktury, oznámil, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), tedy organizace nakládající s největším objemem financí v rámci státní správy, uzavřela čtyřletou smlouvu na služby zajišťující provoz a rozvoj systému centrálního úložiště informací.

Systém poskytuje služby správy informací a další potřebné platformní služby pro automatizované informační agendy ČSSZ v oblasti sociálního zabezpečení. Zajistí kvalitní digitální rozvoj agend tak, aby byly efektivní pro stát a přínosem pro občany.

Měnící se demografická situace s prodlužující se délkou života a vyšším procentem lidí v důchodovém věku vytváří zvýšený tlak na systémy sociálního zabezpečení a potřebu poskytovat služby a informace rychle a efektivně všem občanům. ČSSZ se proto soustředí na realizaci nových, flexibilnějších a efektivnějších řešení, která reagují na rychlé změny a požadavky v dané oblasti. To vše, aniž by se výrazně navýšily investiční náklady na IT. Nová řešení dokonce umožní snížit provozní IT náklady.

Zdroj: Kyndryl
Zdroj: Kyndryl

„Tento modernizační krok zařadí ČSSZ po bok těch nejpokročilejších systémů sociálního zabezpečení v Evropě,“ říká Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií České správy sociálního zabezpečení. „Investujeme do naší budoucnosti modernizací infrastruktury a jednotné platformy služeb IT. Ve výsledku to povede ke zvýšenému komfortu občanů a efektivnějšímu výkonu státní správy,“ dodává.

V rámci uzavřené smlouvy s ČSSZ bude společnost Kyndryl poskytovat administraci, provoz a rozvoj databáze s využitím modernizace Centrálního datového úložiště (CDÚ) ČSSZ.  To umožní předmětným automatizovaným informačním agendám co nejefektivněji vykonávat informační transakce nad CDÚ.

„Společnost Kyndryl má rozsáhlé celosvětové zkušenosti s automatizací a optimalizací systémů státní správy,“ říká Jiří Batěk, jednatel společnosti Kyndryl Česká republika. „Je nám ctí spolupracovat s ČSSZ na modernizaci a správě kritického informačního systému sloužícího občanům České republiky.“

Newsletter