ČSÚ: Březnové vydání Statistika & My se zaměřilo na inflaci

Hlavním tématem je tentokrát fenomén inflace. Kromě toho, jak se inflace počítá a jaký byl její vývoj v posledních 15 letech, na čtenáře čeká i článek vysvětlující proč se cenové indexy liší v různých zemích nebo proč inflace nepostihuje stejně různé obory či komodity. Zajímavé je rovněž porovnání vývoje cen energií v evropských státech a vliv změny těchto cen na pohyb cenového indexu za celý spotřebitelský koš.

Březnová Statistika & My se však věnuje i řadě dalších témat. Podnětný je například příspěvek rozebírající, jak se covidová pandemie odrazila na turistickém ruchu v České republice a na ekonomické situaci tohoto odvětví. Možná až znepokojivé závěry vyplývají z analýzy České školní inspekce zaměřené na schopnosti žáků zhodnotit kvalitu a důvěryhodnost informací, rozpoznat fakta od domněnek či názoru autora a posoudit rizika určitého chování na internetu. Čtenáři v tomto vydání dále najdou články o vývoji průmyslové produkce v covidovém roce 2021, o využívání sociálních sítí firmami i fyzickými osobami nebo o úloze internetu věcí v podnicích v Česku. Pozornosti by neměl ujít ani příspěvek věnující se růstu cen nemovitostí v zemích EU, z něhož vyplývá, že Česká republika se v tomto ukazateli drží dlouhodobě na špici.

Analýzy a výsledky statistických šetření v časopise tradičně doplňují rozhovory. Za ČSÚ tentokrát vystupuje ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů Juraj Lojka. S ním jsme probírali rozsáhlé portfolio statistických zjišťování týkajících se podniků a živnostníků a hovořili jsme i o tom, jak se daří snižovat zátěž respondentů a nahrazovat informace z formulářů administrativními daty. Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek kromě svého pohledu na inflaci a její příčiny také uklidňuje čtenáře, že bankovní sektor v Česku je i v současné turbulentní době stabilní a že není třeba se obávat zásadních problémů.

Tištěné vydání časopisu Statistika & My je čtenářům k dispozici na stojanech u vchodu do hlavní budovy ČSÚ v Praze na Skalce nebo v sídlech jednotlivých krajských správ ČSÚ. Elektronickou podobu můžete prohlížet či stáhnout ve formátu pdf na webu statistikaamy.cz.

Newsletter