Australská centrální banka dále zvýšila sazby. Pomohla tím procyklickým měnám. Euro po včerejším US indexu ISM služeb zpevnilo nad 1,0700 EURUSD. Koruna pod 23,55 za euro.

ČSÚ: Ceny zemědělských a průmyslových výrobců meziročně výrazně zmírnily růst

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 3,2 % a meziročně vzrostly o 11,6 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně byly vyšší o 10,2 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 9,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,5 % a meziročně o 5,7 %.

„Ceny zemědělských a průmyslových výrobců meziročně výrazně zmírnily růst. U cen průmyslových výrobců růst dosáhl na 10,2 %, což byla nejnižší hodnota od října 2021. Ceny zemědělských výrobců zpomalily o více než 10 procentních bodů na 11,6 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 9,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,2 %. Klesly ceny olejnin o 8,4 %, brambor o 6,4 %, obilovin o 5,3 %, mléka o 3,7 % a drůbeže o 2,0 %. Vzrostly ceny zeleniny o 23,1 %, prasat o 3,0 % a ovoce o 2,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 11,6 % (v únoru o 22,2 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 1,4 %. Vyšší byly ceny zeleniny o 77,2 %, brambor o 27,3 % a obilovin o 4,9 %. Ceny ovoce klesly o 10,2 % a olejnin o 17,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 29,6 %. Vzrostly ceny vajec o 80,5 %, prasat o 47,6 %, mléka o 25,2 %, drůbeže o 24,9 % a skotu o 12,3 %.

Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 1,0 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 3,4 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,0 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků klesly o 3,0 % a papíru a výrobků z papíru o 2,8 %. Ceny  potravinářských výrobků byly nižší o 0,3 %, z toho zejména rostlinných a živočišných olejů a tuků o 4,9 %. Vzrostly ceny ostatní těžby a dobývání nerostných surovin o 5,4 %, motorových vozidel o 0,5 % a nápojů o 1,4 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 10,2 % (v únoru o 16,0 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 21,4 %, potravinářských výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků shodně o 23,4 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 80,6 %. Snížily se pouze ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 19,4 % a energií o 12,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 9,5 % (v únoru o 12,4 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 9,4 % (v únoru o 10,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 10,2 % (v únoru o 13,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,5 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 13,4 %. Ceny za služby v pozemní dopravě vzrostly o 1,0 %, ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě a za telekomunikační služby se shodně zvýšily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,7 % (v únoru o 5,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 27,1 %, za poštovní a kurýrní služby o 8,0 %, za služby v oblasti programování o 7,9 %, za služby v oblasti nemovitostí o 5,9 %, za služby v pozemní dopravě o 4,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,9 % (v únoru o 5,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2023 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně snížily o 0,6 % (v lednu o 2,3 %). Nejvíce klesly ceny v Bulharsku o 7,9 %, v Řecku o 3,3 % a v Belgii o 3,2 %. V Rakousku byly ceny nižší o 2,0 %, v Polsku o 0,9 %, v Česku a v Německu shodně o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny na Slovensku o 11,5 %. V únoru meziročně vzrostly ceny v EU o 14,5 % (v lednu o 16,4 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Maďarsku o 56,1 %, v Lotyšsku o 37,4 % a na Slovensku o 33,8 %. V Polsku byly ceny vyšší o 24,1 %, v Rakousku o 17,4 %, v Německu o 16,4 % a v Česku o 16,0 %.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: 
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, 
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců – 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 – 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 – 23 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 – 23 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 – 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 5. 2023 

Newsletter