Americké výnosy rostou více než evropské. Dolar obrátil do zisku pod 1,0650 za euro. Měny regionu v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,25 za euro.

ČSÚ: Ceny zemědělských výrobců meziročně klesly již sedmý měsíc

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 4,9 % a meziročně o 16,2 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,4 %, meziročně byly vyšší o 0,8 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 3,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,2 % a meziročně byly vyšší o 5,0 %.

„Ceny v zemědělství v meziročním srovnání klesly již sedmý měsíc v řadě, a to o více než 16 %. Naopak ceny průmyslových výrobců zrychlily svůj růst a meziročně rostly téměř o 1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 3,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5 %,“ upozorňuje Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 4,9 %. Klesly ceny skotu o 1,1 %, zeleniny o 1,2 %, obilovin o 1,4 %, prasat o 2,0 % a brambor o 4,1 %. Ceny olejnin vzrostly o 1,0 %, mléka o 3,1 % a ovoce o 4,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 16,2 % (v říjnu o 9,7 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 19,4 %. Nižší byly ceny olejnin o 35,8 % a obilovin o 36,3 %. Zvýšily se ceny ovoce o 40,1 %, brambor o 31,6 % a zeleniny o 3,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 10,5 %. Klesly ceny mléka o 18,5 %, vajec o 2,9 %, skotu o 3,1 % a drůbeže o 4,0 %. Vyšší byly ceny prasat, a to o 9,5 %.

Meziměsíční pokles cen průmyslových výrobců o 0,4 % ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny základních kovů a chemických látek a přípravků byly nižší shodně o 1,7 % a potravinářských výrobků o 0,3 %, z toho rostlinných a živočišných olejů a tuků o 3,5 %, ostatních potravinářských výrobků o 0,9 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,1 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 0,2 %, elektrických zařízení o 0,7 % a nápojů o 0,6 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 0,8 % (v říjnu o 0,2 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 8,0 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 61,6 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 9,7 % a motorových vozidel o 2,9 %. Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny základních kovů se snížily o 15,1 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 23,1 %, chemických látek a chemických přípravků o 9,7 % a potravinářských výrobků o 3,3 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 5,6 % a výrobků investiční povahy o 4,1 %. Klesly pouze ceny meziproduktů, a to o 5,7 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně snížily o 0,9 % (v říjnu o 0,8 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 3,3 % (v říjnu o 3,6 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 % (v říjnu o 0,7 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,2 %. Klesly cena za služby v oblasti zaměstnání o 3,9 %, ceny za poradenství v oblasti řízení o 0,6 % a ceny za služby v oblasti programování o 0,4 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,0 % (v říjnu o 5,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 17,8 %, za poštovní a kurýrní služby o 11,0 %, za informační služby o 9,9 %, za služby v oblasti nemovitostí o 6,8 % a za služby v oblasti programování o 6,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,1 % (v říjnu o 5,4 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně zvýšily o 0,2 % (v září o 0,5 %). Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 4,9 % a v Itálii o 2,2 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,4 % a v Polsku o 0,1 %. V Česku, v Německu a v Rakousku klesly ceny shodně o 0,1 %. Nejvíce se snížily ceny v Lucembursku o 3,7 %, v Lotyšku o 2,7 % a v Řecku o 1,9 %. V říjnu meziročně klesly ceny v EU o 8,7 % (v září o 11,2 %). Ceny se snížily nejvíce v Bulharsku o 25,9 %, v Belgii o 20,5 % a v Řecku o 14,7 %. V Německu byly ceny nižší o 11,1 %, v Rakousku o 6,2 % a v Polsku o 3,2 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Lucembursku o 18,4 %, Slovinsku o 2,5 % a na Slovensku o 1,1 %. V Česku vzrostly ceny o 0,2 %.

* * *

Informace k revizi indexu cen tržních služeb 2021

V současné době se připravuje revize výpočtu indexů cen tržních služeb, ve které dojde ke změně původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2015 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2021. Dojde k mírné obměně vah a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému cenovému základu průměr roku 2021 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2021. Takto vypočtené indexy budou řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady.

Níže uvedené agregace budou ze sledování a z publikování
vyřazeny
K641 Peněžní zprostředkovatelské činnosti
K649 Ostatní finanční služby kromě pojišťovnictví a penzijního financování
zařazeny
J59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
J60 Tvorba programů a vysílání

Zveřejnění cenových indexů za leden 2024 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2024 na 28. února 2024.

____________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců – 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace:
011041 – 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 – 23 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 – 23 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 – 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 17. 1. 2024

Přílohy

Newsletter