Evropské i americké výnosy klesají. Dolar proti euru oslabil zpět nad 1,0500 EURUSD. Z měn regionu je v zisku pouze zlotý. Koruna se drží v mírné ztrátě nad 24,30 za euro.

ČSÚ: HDP klesl mezičtvrtletně o 0,4 %

Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně vzrostl o 1,6 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,4 % nižší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl o 1,6 %.

Mezičtvrtletní pokles byl způsoben nižší domácí poptávkou, zejména nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností, u kterých byl zaznamenán pokles již čtvrté čtvrtletí v řadě. Naopak zahraniční poptávka měla pozitivní vliv,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Na hrubou přidanou hodnotu měla negativní vliv především skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a pokles nastal také ve stavebnictví. Průmysl mírně vzrostl.

K meziročnímu růstu HDP pozitivně přispěla tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka. K poklesu došlo u výdajů na konečnou spotřebu. Na meziročním růstu hrubé přidané hodnoty se nejvíce podílel průmysl a většina odvětví služeb.

Zaměstnanost[2] se mezičtvrtletně nezměnila a meziročně vzrostla o 2,0 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. října 2022
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 2. prosince 2022
(Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2022)

[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] V pojetí národních účtů.

Newsletter