ČSÚ: HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,2 %

Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 3,6 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,2 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl o 3,6 %.

K meziročnímu růstu HDP pozitivně přispěly výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého kapitálu. Nadále však přetrvával negativní vliv zahraniční poptávky.

Na meziročním růstu hrubé přidané hodnoty se nejvíce podílela skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Dařilo se stavebnictví i většině odvětví služeb.

„Na výdajové straně k mezičtvrtletnímu růstu HDP přispěla pouze domácí poptávka. Mírný růst hrubé přidané hodnoty byl podpořen skupinou odvětví služeb, naopak průmysl a stavebnictví stagnovaly,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Zaměstnanost[2] vzrostla mezičtvrtletně o 1,4 % a meziročně o 2,3 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. července 2022
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 30. srpna 2022
(Tvorba a užití HDP za 2. čtvrtletí 2022)

[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] V pojetí národních účtů.

Newsletter