ČSÚ: Maloobchodní tržby pokračovaly v meziročním poklesu

Meziročně se tržby v maloobchodě v září snížily reálně o 4,0 %, meziměsíčně klesly o 0,4 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 2,7 % a meziměsíčně klesly o 1,7 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v září reálně o 0,4 %, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 0,8 % a za potraviny o 0,5 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 1,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v září snížily reálně o 4,0 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 5,9 % a za potraviny o 4,1 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 4,5 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy zůstaly meziročně nižší i v září. Tempo meziročního poklesu se oproti předchozímu měsíci prohloubilo v důsledku snížení prodeje nepotravinářského zboží a potravin. Naopak růst tržeb si nadále udržel prodej pohonných hmot,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví meziročně klesly o 16,1 %, s výrobky pro domácnost o 10,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 8,4 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 6,1 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 3,0 %. Naopak tržby rostly v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky o 12,8 %. Tržby z prodeje potravin v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se snížily o 4,2 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,9 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 1,5 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 0,8 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně klesly o 1,7 %. Meziročně se tržby zvýšily o 2,7 %, v tom za opravy motorových vozidel vzrostly o 3,1 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 2,6 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc srpen 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za září 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2023
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029

Termín zveřejnění další RI: 6. 12. 2023

Newsletter