ČSÚ: Meziročně významně vzrostly ceny energií

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,3 %, průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 0,9 % a tržních služeb pro podniky o 1,1 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 8,1 %, průmyslových výrobců o 3,8 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,8 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny vajec o 2,8 %, olejnin o 1,1 % a obilovin o 0,3 %. Ceny zeleniny a jatečných prasat shodně klesly o 0,3 %, mléka o 0,5 %, drůbeže o 1,6 % a ovoce o 5,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně se zvýšily zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,3 %. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 1,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku zůstaly v úhrnu beze změny, z toho se snížily ceny nápojů o 0,6 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,9 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,6 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 11,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 % a za služby související se stavbami a úpravou krajiny o 2,4 %. Dále se zvýšily ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 2,0 %, za poštovní a kurýrní služby o 1,6 %, za služby v pozemní dopravě o 1,1 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 1,0 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení klesly o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,5 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,1 % (v únoru o 8,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 15,0 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 58,5 %, brambor o 42,8 %, obilovin o 19,6 % a olejnin o 12,4 %, ceny ovoce klesly o 32,8 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 0,1 %, vzrostly ceny mléka o 2,5 % a drůbeže o 0,6 %. Ceny vajec byly nižší o 8,4 %, skotu o 4,0 % a jatečných prasat o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,8 % (v únoru o 3,6 %). Vyšší byly především ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,4 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,2 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 2,9 %, z toho nápojů o 3,7 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 5,0 %, mléčných výrobků o 4,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,5 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 3,7 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 8,0 % a stavebních výrobků z jílovitých materiálů o 16,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,6 % (v únoru o 7,3 %).

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v únoru o 4,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,0 % (stejně jako v únoru).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,8 % (v únoru o 2,4 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 11,0 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za poradenství v oblasti řízení o 6,5 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,8 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,9 %, za architektonické a inženýrské služby o 3,2 % a za služby v pozemní dopravě o 3,1 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,6 % (v únoru o 2,1 %).

Newsletter