ČSÚ: Meziroční cenový růst výrobců zpomalil

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 0,7 % a meziročně vzrostly o 22,2 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 16,0 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 10,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,1 % a meziročně o 5,6 %.

„Meziroční růst cen všech výrobců v únoru zpomalil. Ceny zemědělských výrobců meziročně vzrostly o 22,2 % a ceny průmyslových výrobců o 16 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 10,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 0,7 %. Klesly ceny mléka o 0,9 %, olejnin o 3,3 % a obilovin o 4,2 %. Vzrostly ceny prasat o 0,9 %, drůbeže o 1,7 %, vajec o 3,9 % a zeleniny o 6,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 22,2 % (v lednu o 25,5 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 12,1 %. Vyšší byly ceny zeleniny o 44,6 %, brambor o 42,7 % a obilovin o 17,8 %. Ceny ovoce klesly o 8,5 % a olejnin o 5,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 37,2 %. Vzrostly ceny vajec o 85,6 %, prasat o 54,9 %, drůbeže o 35,7 %, mléka o 33,4 % a skotu o 16,9 %.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců snížily o 0,3 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 2,1 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,6 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dřeva a dřevěných a korkových výrobků byly nižší o 5,2 %, základních kovů o 1,9 % a papíru a výrobků z papíru o 1,6 %. Vzrostly ceny ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,2 %, kovodělných výrobků o 1,9 % a nápojů o 2,8 %. Ceny potravinářských výrobků se zvýšily o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 16,0 % (v lednu o 19,0 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 28,5 %, potravinářských výrobků o 27,0 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 25,3 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 81,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 25,7 % a zboží krátkodobé spotřeby o 21,2 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 12,4 % (v lednu o 13,3 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 10,4 % (v lednu o 11,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 13,8 % (v lednu o 14,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,1 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 11,7 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,8 %, za služby v oblasti zaměstnání o 3,7 % a za služby v oblasti nemovitostí o 1,6 %. Ceny za služby v oblasti programování se snížily o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,6 % (v lednu o 6,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 23,0 %, za poštovní a kurýrní služby o 8,5 %, za služby v oblasti programování o 8,4 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,5 %, za služby v oblasti nemovitostí o 5,4 % a v pozemní dopravě o 4,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,7 % (v lednu o 6,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2023 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně klesly o 2,2 % (v prosinci vzrostly o 1,2 %). Nejvíce se snížily ceny v Irsku o 25,2 %, ve Švédsku o 8,0 % a v Lotyšsku o 5,8 %. V Německu byly ceny nižší o 1,2 %. Nejvíce vzrostly ceny na Slovensku o 9,0 %, v Česku a v Maďarsku shodně o 5,8 % a v Rakousku o 4,9 %. V Polsku byly ceny vyšší o 2,8 %. V lednu meziročně vzrostly ceny v EU o 16,4 % (v prosinci o 25,2 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Maďarsku o 64,6 %, v Lotyšsku o 38,8 % a na Slovensku o 34,5 %. V Polsku byly ceny vyšší o 26,7 %, v Rakousku o 21,3 %, v Česku o 19,0 % a v Německu o 18,3 %.

____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců – 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 – 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 – 23 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 – 23 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 – 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 19. 4. 2023

Newsletter