Evropské i americké výnosy klesají. Dolar drží ztráty, ale posunul se pod 1,0900 za euro. Měnám regionu pomáhá slabý dolar. Koruna zpevnila pod 26,65 za euro.

ČSÚ: Meziroční cenový růst zpomalil

Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v dubnu.
Meziměsíční srovnání

Růst cen v oddíle doprava byl ovlivněn především vyššími cenami pohonných hmot a olejů o 1,3 % a automobilů o 0,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 1,1 %. Z potravin byly vyšší především ceny ovoce o 4,5 %, brambor o 6,4 % a drůbeže o 2,0 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil zejména pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny zeleniny byly nižší o 5,4 %, nealkoholických nápojů o 2,2 %, vepřového masa o 3,2 %, uzenin o 0,9 %, vajec o 4,0 %, cukru o 5,0 % a másla o 3,2 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce dubna a ceny služeb vzrostly o 0,5 %.

„Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu oproti dubnu o 0,2 % a svůj meziroční růst zpomalily na 2,9 %. Na meziměsíční vývoj měl největší vliv růst cen pohonných hmot a olejů. Průměrná cena benzinu Natural 95 byla 31,99 Kč/l, což je nejvíce od října 2019. Průměrná cena motorové nafty 29,96 Kč/l pak byla nejvyšší od února 2020,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v dubnu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo u řady potravin k prohloubení jejich cenového poklesu. Ceny vepřového masa byly v květnu nižší o 10,0 % (v dubnu o 7,2 %), vajec o 8,9 % (v dubnu o 1,1 %), ovoce o 4,0 % (v dubnu o 1,1 %) a zeleniny o 7,4 % (v dubnu o 3,4 %). Ceny cukru přešly z dubnového růstu o 4,5 % v pokles o 1,9 % v květnu. V oddíle alkoholické nápoje, tabák zmírnil růst cen lihovin na 2,2 % (v dubnu 5,1 %), piva na 4,1 % (v dubnu 8,5 %) a tabákových výrobků na 15,4 % (v dubnu 19,5 %). Naopak v oddíle bydlení v květnu zrychlil růst cen vodného a stočného shodně na 5,5 % (v dubnu 1,9 %, resp. 2,3 %), zejména v důsledku jejich meziměsíčního poklesu v květnu 2020.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu největší vliv ceny v oddíle doprava, kde vzrostly ceny automobilů o 6,9 % a pohonných hmot a olejů o 22,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 9,8 %). V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 1,8 %. Ceny elektřiny klesly o 3,4 % a zemního plynu o 4,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny finančních služeb o 8,8 %. Na meziroční snižování cenové hladiny působily v květnu ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 1,3 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 0,5 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,7 % a ceny služeb o 3,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 102,8 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 2,8 %.
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)1)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,7 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v květnu 2021 2,0 % (v dubnu 1,6 %). Na Slovensku byly ceny v květnu meziročně vyšší o 2,1 % a v Německu o 2,4 %. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v dubnu 2,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v březnu. Nejvíce ceny v dubnu meziročně vzrostly v Maďarsku a v Polsku (o 5,2 %, resp. o 5,1 %). Naopak pokles cen nastal v Řecku (o 1,1 %) a v Portugalsku (o 0,1 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za květen 2021 (COVID-19)

 

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Newsletter