ČSÚ: Meziroční pokles cen průmyslových výrobců se v květnu prohloubil

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,3 %. Zvýšily se ceny průmyslových výrobců o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,7 % a ceny průmyslových výrobců o 0,9 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,1 %. Klesly ceny jatečných prasat o 6,5 %, vajec o 3,6 %, skotu o 2,9 % a mléka o 1,5 %. Vzrostly ceny ovoce o 8,4 %, obilovin o 1,6 %, brambor o 0,8 %, olejnin o 0,6 % a drůbeže o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,4 %. Vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 1,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 2,5 % a mléčných výrobků o 1,9 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 2,1 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,3 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 3,1 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,0 %. Ceny za právní a účetní služby a za pojištění se snížily shodně o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,2 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,7 % (v dubnu o 2,5 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 4,9 %. Ceny brambor byly nižší o 9,4 %, obilovin o 7,5 % a olejnin o 2,6 %. Ceny ovoce vzrostly o 91,3 % a čerstvé zeleniny o 0,8 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,4 %, klesly ceny skotu o 6,9 % a mléka o 3,3 %. Ceny jatečných prasat byly vyšší o 10,5 % a vajec o 5,9 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,9 % (v dubnu o 0,8 %). Byl to nejhlubší pokles od listopadu 2016. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 15,6 % a těžby a dobývání o 3,1 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,5 %. Ceny v odvětví dopravních prostředků se zvýšily o 4,2 % a v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 2,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 6,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly zejména ceny energií o 6,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,1 % (stejně jako v dubnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,2 % (v dubnu nižší o 0,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,0 % (v dubnu o 2,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,5 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 3,8 % a za pojištění o 3,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,2 % (v dubnu o 2,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně snížily o 1,9 % (v březnu o 1,4 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 3,6 %. V Polsku byly ceny nižší o 1,1 %, v Rakousku a na Slovensku shodně o 1,0 %, v Německu o 0,6 % a v České republice o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny na Maltě o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v dubnu nižší o 4,3 % (v březnu o 2,5 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 10,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 3,0 %, v Polsku o 2,3 %, v Německu o 1,5 % a v České republice o 0,8 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 1,2 %. Nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 3,5 %.

Newsletter