ČSÚ: Meziroční pokles maloobchodních tržeb pokračoval

Meziročně se tržby v maloobchodě v květnu snížily reálně o 6,1 %, meziměsíčně vzrostly o 0,5 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v květnu reálně o 0,5 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 4,1 % a za potraviny o 0,2 %, naopak za nepotravinářské zboží klesly o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v květnu snížily reálně o 6,1 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 9,2 % a za potraviny o 6,4 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 11,5 %.

„Maloobchodní tržby v květnu meziročně po očištění o cenové vlivy pokračovaly v poklesu již třináctým měsícem v řadě. Nižší tržby zaznamenaly prodejny potravin i nepotravinářského zboží. Naopak vzrostly tržby za prodej pohonných hmot, tentokrát o 11,5 %. Nižší tržby realizovaly všechny sortimentní typy prodejen s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím. Tržby vzrostly také nespecializovaným prodejnám s převahou nepotravinářského zboží.  Internetovým obchodům klesly tržby sedmnáctý měsíc v řadě,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 16,2 %, s oděvy a obuví o 12,4 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 7,2 % a s kosmetickými a toaletními výrobky o 2,6 %. Naopak tržby rostly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 2,6 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 1,4 %. Tržby z prodeje potravin se snížily v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 6,5 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 3,6 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 5,7 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 8,0 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 0,4 %. Meziročně se tržby zvýšily o 2,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 2,7 % a za opravy motorových vozidel o 0,7 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

 

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc duben 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za květen 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.

3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz    
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 6. 2023
Termín ukončení zpracování: 30. 6. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 4. 8. 2023

Newsletter