Americké výnosy navýšily pokles a dolar ztráty nad 1,0510 za euro. Důvodem nad očekávání slabá data z trhu práce. Měny regionu v zisku. Koruna zpevnila pod 24,40 za euro.

ČSÚ: Meziroční růst cen potravin opět zrychlil

Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 17,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu.
Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 1,3 %. Růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezónních cen dovolených s komplexními službami o 23,0 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 1,5 %, zemního plynu o 1,3 %, tuhých paliv o 5,7 %, nájemného z bytu o 0,8 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,2 % a ceny tepla a teplé vody o 0,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny masa o 1,7 %, olejů a tuků o 6,8 %, nealkoholických nápojů o 2,3 %, pekárenských výrobků a obilovin o 1,2 %, sýrů a tvarohů o 2,6 % a polotučného trvanlivého mléka o 5,3 %. Ceny zeleniny klesly o 2,2 %, z čehož ceny brambor byly nižší o 13,6 %. Meziměsíční pokles cen byl zaznamenán v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly nižší ceny lihovin o 1,4 % a piva o 1,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,0 % a ceny služeb o 1,9 %.

„Spotřebitelské ceny v červenci pokračovaly v meziročním růstu. Ten dosáhl hodnoty 17,5 %. Oproti minulému měsíci ceny vzrostly o 1,3 %, což byl nejmírnější meziměsíční nárůst od letošního února,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 17,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu. Zrychlení1) meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst na 19,3 % z červnového 18,0 %). Růst cen masa zrychlil na 21,7 % (v červnu 20,4 %), sýrů a tvarohů na 20,5 % (v červnu 17,5 %), olejů a tuků na 53,4 % (v červnu 42,0 %). Naopak ceny brambor zmírnily svůj růst na 11,2 % (v červnu 24,3 %). V oddíle bydlení meziročně vzrostly především ceny elektřiny o 33,6 % (v červnu o 31,6 %), zemního plynu o 59,8 % (v červnu o 57,8 %) a tuhých paliv o 41,1 % (v červnu o 34,0 %). V oddíle doprava zmírnil růst cen pohonných hmot a olejů na 43,6 % (v červnu 47,5 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v červenci největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 4,9 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, tepla a teplé vody o 19,2 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly meziročně vyšší zejména ceny mouky o 64,1 %, chleba o 29,9 %, polotučného trvanlivého mléka o 40,2 %, másla o 60,9 % a ostatních jedlých olejů o 66,2 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 14,3 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 24,0 % a ubytovacích služeb o 20,1 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) vzrostly o 19,3 % (v červnu o 20,1 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a dále cen nových bytů pro vlastní bydlení a stavebních prací. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 117,4 %. (Více informací: Metodická poznámka.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 20,0 % a ceny služeb o 14,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 10,6 % (v červnu 9,4 %).
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)2)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v červenci HICP v Česku meziměsíčně o 1,3 % a meziročně o 17,3 % (v červnu o 16,6 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v červenci 2022 za Eurozónu 8,9 % (v červnu 8,6 %), na Slovensku 12,8 % a v Německu 8,5 %. Nejvyšší byla v červenci v Estonsku (22,7 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v červnu 9,6 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v květnu. Nejvíce ceny v červnu meziročně vzrostly v Estonsku (o 22,0 %) a nejméně na Maltě (o 6,1 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
* * *
Od dubna 2022 jsou nově ve Veřejné databázi souběžně s Rychlou informací zveřejňována data dle základního i podrobného členění klasifikace ECOICOP a spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb.

____________________
1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.

2) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
 e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-22 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-22 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-22 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 12. 9. 2022

Newsletter