ČSÚ: Počet přistěhovalých ze zahraničí zůstává vysoký

Počet obyvatel České republiky se v průběhu prvního čtvrtletí roku zvýšil o 23,1 tisíce na 10,85 milionu. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace (31,3 tisíce), ve kterém nadále dominovali občané Ukrajiny, zejména pak ti s udělenou dočasnou ochranou. Přirozenou měnou obyvatel Česka ubylo (o 8,2 tisíce). Počet živě narozených dětí, zemřelých obyvatel i sňatků se meziročně snížil.

Podle bilance ČSÚ tvořilo k 31. březnu populaci České republiky 10,85 milionu osob, včetně těch, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. „Během prvního čtvrtletí letošního roku se do České republiky ze zahraničí přistěhovalo celkem 41,3 tisíce osob. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2022, kdy k nám přišla téměř 150tisícová migrační vlna z Ukrajiny, to byl sice počet pouze čtvrtinový, oproti předchozím letům ale zůstal počet přistěhovalých vysoký,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky. Tři čtvrtiny přistěhovalých bylo občany Ukrajiny, druzí nejpočetnější Slováci představovali pouze 4 % imigrantů. Vystěhovalých do zahraniční bylo evidováno 10,0 tisíce.

Meziroční pokles porodnosti, který započal na počátku roku 2022, pokračoval i v letošním roce. Během ledna až března se živě narodilo 22,0 tisíce dětí, meziročně o 2,7 tisíce (resp. o 11 %) méně. Z pohledu pořadí dítěte se relativně nejméně snížil počet prvorozených (o 8 %), naopak nejvýrazněji počet dětí ve třetím či vyšším pořadí (o 18 %). 49,2 % dětí se narodilo mimo manželství. Počet zemřelých dosáhl 30,3 tisíce a byl o 1,9 tisíce nižší než v 1. čtvrtletí roku 2021, ale srovnatelný se stejným obdobím roku 2020 či 2019. Z pohledu kalendářních měsíců bylo úmrtí nejvíce v lednu (11,4 tisíce). Do manželství vstoupilo během ledna až března 3,5 tisíce párů snoubenců, o 1,0 tisíce méně než o rok dříve. Loňský úhrn za první čtvrtletí však navýšily atraktivní únorové termíny (např. 22. 2. 2022).

Poznámky:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.
Údaje o rozvodech za 1. čtvrtletí 2023 nejsou obsaženy z důvodu neúplnosti dat přebíraných od MSp ČR. 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Termín ukončení sběru dat: 7. červen 2023
Navazující datová sada: 130062-23 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2023
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180
Související časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/oby_cr_m
Termín zveřejnění další RI: 11. září 2023

Newsletter