ČSÚ: Pokles cen zemědělských výrobců pokračoval

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 4,5 % a meziročně o 16,4 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 1,8 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 3,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,6 % a meziročně o 5,3 %.

„V srpnu ceny v průmyslu meziročně vzrostly o necelá 2 % a jejich růst tak nadále mírně pokračoval. Ceny v zemědělství meziročně klesly již čtvrtý měsíc v řadě, tentokrát o více než 16 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů téměř o 4 % a ceny tržních služeb pro podniky rostly přes 5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 4,5 %. Klesly ceny zeleniny o 12,6 %, brambor o 10,3 %, vajec o 6,9 %, obilovin o 5,6 %, mléka o 3,9 % a drůbeže o 3,8 %. Ceny prasat vzrostly o 1,3 % a skotu o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 16,4 % (v červenci o 14,3 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 26,2 %. Nižší byly ceny olejnin o 34,9 % a obilovin o 32,3 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 17,7 % a brambor o 82,5 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 2,4 %. Klesly ceny mléka o 13,1 %, drůbeže o 2,5 % a skotu o 1,5 %. Vzrostly ceny prasat o 29,6 % a vajec o 19,0 %.

Meziměsíčně vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,2 % (po 6 měsících poklesů). Tempo růstu ovlivnilo především zvýšení cen koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny motorových vozidel se zvýšily o 0,5 % a kovodělných výrobků o 0,4 %. Klesly ceny potravinářských výrobků o 0,8 %, z toho mléčných výrobků o 1,6 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 3,6 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 0,4 %, základních kovů o 2,0 % a chemických látek o 1,5 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 1,8 % (v červenci o 1,4 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 11,7 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 73,1 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 9,9 %, potravinářských výrobků o 3,3 % a motorových vozidel o 3,1 %. Nižší byly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a chemických přípravků o 19,4 %, základních kovů o 15,3 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 19,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 6,9 % a energií o 6,6 %. Ceny meziproduktů se snížily o 6,1 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií meziročně klesly o 0,1 % (v červenci vzrostly o 0,4 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 3,7 % (v červenci o 4,8 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,2 % (v červenci o 0,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,6 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 7,0 %. Vzrostly ceny za právní a účetnické služby o 1,4 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení se snížily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,3 % (v červenci o 5,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22,8 %, za služby v oblasti programování o 8,5 %, za služby v oblasti nemovitostí o 6,9 % a za služby v pozemní dopravě o 3,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,7 % (v červenci o 5,8 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně snížily o 0,6 % (v červnu o 0,4 %). Nejvíce klesly ceny v Irsku o 8,1 %, v Nizozemsku o 2,6 % a ve Švédsku o 1,8 %. V Polsku byly ceny nižší o 1,3 %, v Německu o 1,0 %, v Rakousku o 0,9 % a v Česku o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 2,2 %, na Slovensku o 1,7 % a v Chorvatsku o 1,3 %. V červenci meziročně klesly ceny v EU o 6,6 % (v červnu o 2,4 %). Ceny se snížily nejvíce v Irsku o 39,5 %, v Bulharsku o 18,1 % a v Itálii o 13,8 %. V Německu byly ceny nižší o 5,8 %, v Rakousku o 1,4 % a v Polsku o 0,6 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku o 18,8 % a na Slovensku o 17,8 %. V Česku se ceny zvýšily o 1,4 %.

_________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců – 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace:
011041 – 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 – 23 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 – 23 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 – 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 10. 2023

Přílohy

Newsletter