ČSÚ: Pokles průmyslové produkce pokračoval

Průmyslová produkce v srpnu meziročně reálně klesla o 1,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 4,2 %.

Průmyslová produkce v srpnu 2023 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,2 %. Meziročně klesla o 1,7 %. „Srpnové výsledky průmyslu byly velmi podobné těm červencovým. Většina odvětví zaznamenala meziroční pokles. Nejvíce k poklesu přispěla výroba elektřiny a plynu, kde se projevila zejména vyšší loňská srovnávací základna a dále výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména výroba stavebních hmot a skla,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Dvouciferný pokles produkce pokračoval v odvětví výroby základních kovů, hutnictví a slévárenství. Nejvyšší růstový příspěvek mělo odvětví výroba motorových vozidel, kde meziročně vzrostla jak výroba automobilů, tak jejich dílů. V odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení se opět projevilo dokončení velkých dlouhodobých zakázek na kolejová vozidla.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v srpnu 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 4,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 3,4 %, tuzemské nové zakázky klesly o 5,5 %. „Meziročně klesá hodnota nových zakázek již čtvrtý měsíc v řadě. Nejvýraznější podíl na tom měla odvětví výroby základních kovů, hutnictví a slévárenství a výroba chemických látek a přípravků. V srpnu se v porovnání s loňským rokem snížila hodnota nových zakázek v obou jmenovaných odvětvích téměř o pětinu,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Zakázky naopak přibyly ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, ve farmaceutickém průmyslu a výrobě elektrických zařízení. Ve výrobě motorových vozidel byla hodnota nových zakázek na prakticky stejné úrovni jako v minulém roce.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v srpnu 2023 meziročně snížil o 2,0 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 9,0 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červenci 2023 v EU27 meziročně klesla o 2,4 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Bulharsko (o 11,5 %) a Estonsko (o 9,5 %). Český průmysl klesl o 2,8 %, výkon německého průmyslu se snížil o 2,5 %. Naopak nejvíce vzrostl dánský průmysl (o 5,7 %) a francouzský průmysl (o 2,8 %).

____________________
Poznámky:
Srpen 2023 měl stejný počet pracovních dnů jako srpen 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 10. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl
mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2023

Newsletter