ČSÚ: Pozemní stavitelství tlumilo pokles produkce

Stavební produkce v únoru reálně meziročně klesla o 4,3 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 5,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 4,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 17,2 % bytů více.

Stavební produkce byla reálně meziměsíčně nižší o 3,7 %Meziročně klesla o 4,3 %. „V únoru narazila produkce na vysoké základny loňského února i letošního ledna a k poklesu přispělo také méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo pozemní stavitelství, které se meziročně snížilo o 1,5 %, zatímco inženýrské stavby klesly o 14,4 %,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Stavební úřady vydaly 6 006 stavebních povolení, meziročně o 13,0 % méně. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 41,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 5,3 %.

„V únoru bylo zahájeno 3 511 bytů a tento počet meziročně klesl o 4,9 %. Za poklesem stojí kategorie rodinných domů, kde počty padají již od poloviny loňského roku. Naopak bytových domů bylo zahájeno více, a to především v Praze,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 17,2 % a činil 2 678 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 14,1 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2023 v EU27 meziročně vzrostla o 1,4 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,5 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 0,5 %. Údaje za únor 2023 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 4. 2023.

________________

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/stavebnictvi_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 3. 2023
Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2023

Newsletter