ČSÚ: Příjmy domácností mezičtvrtletně reálně klesly o 1,2 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 1,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně stagnovala a míra úspor poklesla o 1,9 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 procentního bodu.
Nefinanční podniky: míra zisku stagnovala

Míra zisku ve 2. čtvrtletí byla 44,7 % a dosáhla tak stejné hodnoty jako v předchozím čtvrtletí, ovšem o 2,0 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků se meziročně zvýšily o 11,1 %1Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,4 p. b. a dosáhla 29,8 %. Meziročně stoupla o 2,0 p. b.1


Domácnosti: míra úspor reálně klesla

„Pokračující růst cen se podepsal na úhrnu reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele, které poklesly mezičtvrtletně o 1,2 % a meziročně o 8,1 %,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně stagnovala a meziročně se zvýšila o 0,9 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 41 072 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně snížil o 3,2 % a meziročně o 9,5 %1.

Výsledkem mezičtvrtletní stagnace celkových příjmů domácností a růstu jejich výdajů byla nižší míra úspor, a to 13,8 %. Mezičtvrtletně byla míra úspor domácností nižší o 1,9 p. b., meziročně se snížila o 5,7 p. b.1

Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně stoupla o 0,2 p. b. a dosáhla 10,2 %. Meziročně došlo k růstu míry investic domácností o 1,1 p. b.1


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP ve 2. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně stoupl o 0,5 % a meziročně o 3,7 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr


Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete zde: https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 22. září 2022
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace: 9. ledna 2023 (Čtvrtletní sektorové účty za 3. čtvrtletí 2022)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 1. čtvrtletí roku 2022 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-27072022-AP,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-05072022-AP,

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

Newsletter