Americké výnosy rostou. Dolar se po pátečních dat z trhu práce obchoduje pod 1,0800 za euro. Měny regionu v závěru minulého týdne oslabily. Koruna reagovala na silný dolar nejméně citlivě a obchoduje se nad 23,75 za euro.

ČSÚ: Příjmy domácností mezičtvrtletně stouply o 3,9 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně stoupl o 3,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 4,8 % a míra úspor poklesla o 3,2 procentního bodu.
Nefinanční podniky: míra zisku mezičtvrtletně klesla, míra investic mírně stoupla

Míra zisku v 2. čtvrtletí byla 46,4 %, což je o 0,6 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí, ale o 3,0 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 9,7 %1. Meziroční indexy jsou do značné míry ovlivněny nízkou srovnávací základnou (2. čtvrtletí 2020).

Míra investic proti předchozímu čtvrtletí mírně stoupla o 0,1 p. b. a dosáhla 26,6 %. Meziročně klesla o 3,3 p. b.1Domácnosti: příjmy i spotřeba výrazně stouply

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl v 2. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 3,9 %, meziročně vzrostl o 6,4 %1Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 4,8 %. Meziročně se zvýšila o 8,6 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 2. čtvrtletí hodnoty 38 890 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 3,9 %, meziročně o 10,1 %1. Do výrazného meziročního růstu příjmů ze zaměstnání se také promítl pokles prostředků vyplacených zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS, které nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2 , jejich pokles přispěl k růstu mezd oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku.

Míra úspor dosáhla 21,3 %. Mezičtvrtletně tak byla míra úspor domácností nižší o 3,2 p. b., meziročně poklesla o 2,1 p. b.1  Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,2 p. b. a dosáhla 9,5 %.

Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 2. čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně stoupl o 1,0 % a meziročně o 8,1 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

Sezónně neočištěný údaj
Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

Newsletter