ČSU: Příjmy domácností se mezičtvrtletně zvýšily o 0,9 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně stoupl o 0,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně klesla o 0,3 % a míra úspor se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 procentního bodu.
Nefinanční podniky: míra investic mezičtvrtletně stoupla, míra zisku klesla

Míra zisku v 3. čtvrtletí byla 48,5 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,3 p. b.více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 7,1 %1Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,4 p. b. a dosáhla 28,9 %. Meziročně se zvýšila o 0,3 p. b.1

Domácnosti: příjmy mezičtvrtletně stouply, spotřeba klesla

„Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele ve 3. čtvrtletí stoupl mezičtvrtletně o 0,9 %, meziročně poklesl o 3,7 %,1,2 “ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele se mezičtvrtletně snížila o 0,3 %, meziročně poklesla o 5,2 %1,3.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 3. čtvrtletí hodnoty 43 371 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,5 %, meziročně se nezměnil1.

Míra úspor domácností v 3. čtvrtletí dosáhla 18,7 %, což je 0,8 p. b. více oproti předchozímu čtvrtletí a o 0,7 p. b.1 více než před rokem.

Míra investic v sektoru domácností se mezičtvrtletně snížila o 0,1 p. b. a dosáhla 7,4 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 0,4 p. b.1


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 3. čtvrtletí 2023 mezičtvrtletně klesl o 0,6 % a meziročně o 0,8 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

 

Sezónně neočištěný údaj
2 Příjmy domácností na obyvatele by meziročně klesly o 0,8 %, pokud by nebyly zahrnuty osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.
3 Spotřeba domácností na obyvatele by meziročně klesla o 2,4 %, pokud by nebyly zahrnuty osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete zde: https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 19. prosince 2023
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace: 28. března 2024 (Čtvrtletní sektorové účty za 4. čtvrtletí 2023)
Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 2. čtvrtletí roku 2023 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-27102023-ap,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-05102023-ap.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty):

Newsletter