ČSÚ: Produkce v průmyslu vzrostla, zakázek bylo méně

Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 2,2 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 1,7 %.

Průmyslová produkce v březnu 2023 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,7 %. Meziročně vzrostla o 2,2 %. „Meziroční růst produkce nejvýznamněji ovlivnila výroba motorových vozidel, kde se produkce zvýšila meziročně o 42 % a meziměsíčně o více než desetinu. Vedle vlivu nižší srovnávací základy se v tomto odvětví projevilo i zlepšení dodávek komponentů. Ve většině průmyslových odvětví však produkce meziročně poklesla,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Nejvyšší záporný příspěvek k vývoji průmyslové produkce zaznamenala výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde se zčásti projevila loňská vyšší základna ovlivněná zvýšenou produkcí uhelných elektráren. Pokles pokračoval i v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, v chemickém průmyslu, v hutnictví a slévárenství nebo těžbě a dobývání, kde produkce meziročně klesla o pětinu.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v březnu 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 1,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 5,0 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 5,6 %. „Meziměsíčně klesla hodnota nově uzavřených průmyslových zakázek již šestý měsíc v řadě. Zároveň, a to poprvé od podzimu roku 2021, klesla hodnota nových zakázek i meziročně,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. O více než pětinu klesla hodnota nových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství, o desetinu v kovodělném průmyslu a pokles poptávky pokračoval i ve výrobě chemických látek a přípravků. Dvojciferný pokles zaznamenal i textilní průmysl, kde se však částečně projevila vyšší srovnávací základna.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu 2023 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2023 meziročně vzrostla o 9,3 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2023 v EU27 meziročně vzrostla o 2,1 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko (o 25,3 %). Český průmysl vzrostl o 2,0 %, výkon německého průmyslu se zvýšil o 0,5 %. Naopak nejvíce klesl estonský průmysl (o 7,4 %). Slovenský průmysl zaznamenal pokles o 4,7 %.

***

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v 1. čtvrtletí 2023 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl.

____________________

Poznámky:

Březen 2023 měl stejný počet pracovních dnů jako březen 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 2. 5. 2023

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2023

Newsletter