Dolar je proti euru ve ztrátě. Obchoduje se nad 1,0200 EURUSD. Měny regionu se obchodují do strany. Koruna se drží nad 24,50 za euro.

ČSÚ: Průmysl se v květnu mírně nadechl

Průmyslová produkce v květnu meziročně reálně vzrostla o 3,3 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,0 %.

„V květnu produkce průmyslu po několika měsících meziročně vzrostla. Významný podíl na výsledku měla výroba automobilů, kde došlo oproti loňskému roku k dílčímu zlepšení v dodávkách dílů,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Průmyslová produkce v květnu 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,4 %. Meziročně vzrostla o 3,3 %. „Meziroční růst vykázala většina průmyslových odvětví. Tento růst však prozatím nedokázal zvrátit stagnační trend patrný v celém dosavadním průběhu letošního roku,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu. Produkce ve výrobě motorových vozidel vzrostla i díky nízké srovnávací základně meziročně téměř o desetinu a poprvé po roce se přiblížila úrovni ze začátku roku 2021. V chemickém průmyslu se poměrně dařilo ve výrobě organických chemických látek, hnojiv a plastů v primárních formách. Naopak výrazný pokles výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení podobně jako v dubnu výrazně ovlivnila vysoká srovnávací základna.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v květnu 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 5,2 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 17,2 %. Hodnota nově nasmlouvaných tuzemských zakázek klesla meziročně pouze ve výrobě strojů a zařízení. Velmi vysokými tempy rostla v odvětvích, kde se projevuje celosvětově zvýšená poptávka doprovázená výrazným tlakem na cenu. Růst zakázek ze zahraničí zbrzdila zejména výroba motorových vozidel, kde byl však meziroční pokles způsoben velmi vysokou srovnávací základnou.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v květnu 2022 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2022 meziročně vzrostla o 8,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2022 v EU27 meziročně klesla o 0,5 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 30,9 %) a Slovensko (o 9,6 %). Český průmysl klesl o 3,8 %, výkon německého průmyslu se snížil o 2,3 %. Naopak nejvíce vzrostl litevský průmysl (o 20,6 %) a dánský průmysl (o 17 %).

__________________

Poznámky:

Květen 2022 měl o jeden pracovní den více než květen 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

__________________

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 29. 6. 2022

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2022

Newsletter