Bank of England dočasně obnovila nákupy bondů dlouhých splatností. Dlouhý konec výnosové křivky klesl, libra zpevnila. Dolar se dnes obchoduje silnější pod 0,9700 EURUSD. Koruna se drží těsně pod 24,65 za euro.

ČSÚ: Průmysl v červnu meziměsíčně stagnoval

Průmyslová produkce v červnu meziročně reálně vzrostla o 1,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 15,5 %.

„I přes zlepšení situace s dodávkami dílů pro automobily průmyslová produkce v červnu meziměsíčně stagnovala. V řadě odvětví se totiž růst, který jsme zaznamenávali v průběhu minulých měsíců, zastavil,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Průmyslová produkce v červnu 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,5 %. Meziročně vzrostla o 1,7 %. „Zatímco minulý rok v červnu stály průmyslové firmy na počátku čipové krize, letos v červnu se situace v zásobování čipy i kabelovými svazky zlepšila a zejména automobilky doháněly zpomalení produkce z minulých měsíců,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu. Ani toto oživení však nedokázalo výrazněji převážit zpomalení některých odvětví zpracovatelského průmyslu. Výraznější meziroční pokles produkce zaznamenala výroba dřeva a dřevařských výrobků, zejména výroba dýh a desek na bázi dřeva a dále výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství, kde se začal projevovat vliv vysoké energetické náročnosti tohoto odvětví a růst cen.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červnu 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 15,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 14,9 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 16,7 %. Hodnota nových zakázek v průmyslových podnicích se v porovnání s minulým rokem zvýšila ve všech sledovaných odvětvích. Meziročně poklesla pouze hodnota nových zakázek ze zahraničí ve třech ze sledovaných odvětví: výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, výrobě strojů a zařízení a ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Výrazný podíl na růstu měla i v případě zakázek výroba motorových vozidel, kde se hodnota nových zakázek meziročně zvýšila o pětinu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červnu 2022 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2022 meziročně vzrostla o 8,1 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 2,7 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Bulharsko (o 20,2 %) a Dánsko (o 17,2 %). Český průmysl vzrostl o 3,3 %. Naopak nejvíce klesl maltský průmysl (o 4,8 %) a lucemburský průmysl (o 2,1 %). Výkon německého průmyslu se snížil o 1,4 %.

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v 1. pololetí 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl.

Poznámky:
Červen 2022 měl stejný počet pracovních dnů jako červen 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 8. 2022

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2022

Newsletter