Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po pátečních dat z trhu práce obchoduje pod 1,0800 za euro. Měny regionu ve ztrátě. Koruna oslabila nad 23,80 za euro.

ČSÚ: Průmyslová produkce meziročně stagnovala

Průmyslová produkce v listopadu meziročně reálně vzrostla o 0,5 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,8 %.

Průmyslová produkce v listopadu 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,1  %. Meziročně vzrostla o 0,5 %. „Oživení zaznamenala odvětví v celém segmentu automotive. Produkce řady průmyslových odvětví však meziročně klesla a produkce průmyslu jako celku se v listopadu po několika rozkolísaných měsících vrátila ke stagnaci,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Výroba motorových vozidel vzrostla dvouciferným tempem jak meziročně, tak meziměsíčně, a to i přes stále trvající dílčí problémy v zásobování některými komponenty. Nejvýraznější záporný příspěvek zaznamenala výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. V tomto odvětví se stejně jako v říjnu projevila odstávka v jaderných elektrárnách, teplejší počasí a úspory plynu. Pokles se prohloubil ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména ve sklářském průmyslu a výrobě stavebních hmot, a to především v důsledku vysoké energetické náročnosti těchto odvětví.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v listopadu 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,2 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 13,3 %. Hodnota nových zakázek klesla pouze ve výrobě základních kovů, hutním zpracování kovů; slévárenství, a to zejména vlivem vysoké srovnávací základny. „Ačkoliv se zakázková náplň průmyslových podniků meziročně zvýšila, v posledních měsících tempo růstu hodnoty zakázek ve všech sledovaných odvětvích zpomaluje. Meziměsíčně druhý měsíc v řadě hodnota nových zakázek mírně klesla,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v listopadu 2022 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2022 meziročně vzrostla o 13,0 %. Vyšší tempo růstu ovlivnilo vyplácení mimořádných odměn a bonusů ke konci roku.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 3,7 %, český průmysl vzrostl o 3,1 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko (o 53,2 %) a Dánsko (o 10,7 %). Naopak nejvíce klesl estonský průmysl (o 5,8 %). Výkon německého průmyslu se snížil o 0,2 %.

__________________
Poznámky:
Listopad 2022 měl stejný počet pracovních dnů jako listopad 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 1. 2023

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2023

Newsletter