Evropská inflace klesla, rizikem je zakořeněná jádrová. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Z měn regionu je v zisku koruna. Kurz testuje hranici 23,50 za euro.

ČSÚ: Průmyslová produkce stagnovala

Průmyslová produkce v únoru meziročně reálně klesla o 0,3 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,6 %.

„Průmyslová produkce již několikátý měsíc v řadě v podstatě stagnuje. Ve většině odvětví výroba mírně rostla, v automobilovém průmyslu zůstala v poklesu,“ říká Radek Matějka, ředitel statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Průmyslová produkce v únoru 2022 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,4 %. Meziročně klesla o 0,3 %. K poklesu nejvíce přispěla, podobně jako v minulých měsících, výroba motorových vozidel. „Vliv problémů u výrobců automobilů se v únoru opět projevil i v navazujících odvětvích, např. výrobě pryžových a plastových výrobků. Teplé počasí ovlivnilo pokles ve výrobě elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, vysoká srovnávací základna pak ve farmaceutickém průmyslu,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu. Kladně meziroční vývoj průmyslové produkce ovlivnila většina odvětví. Nejvyšší příspěvek měla výroba ostatních nekovových minerálních výrobků – produkce se zvýšila jak ve sklářském průmyslu, tak ve výrobě stavebních hmot.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v únoru 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 5,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,1 %. Tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,6 %. Růst hodnoty nových zakázek v řadě odvětví byl výrazně ovlivněn dynamickým růstem cen. Pokles ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení (ovlivněný vysokou srovnávací základnou) a váha automobilového průmyslu (ve kterém se meziročně hodnota nových zakázek snížila o 5 %) nakonec zásadně přispěly ke zpomalení tempa růstu celkové hodnoty nových průmyslových zakázek.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v únoru 2022 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2022 meziročně vzrostla o 5,1 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 0,4 %, český průmysl vzrostl o 1,2 %. Největší meziroční růst zaznamenala Litva a Rakousko; německý průmysl vzrostl o 0,3 %. Naopak nejvíce klesl irský a portugalský průmysl.

 

Poznámky:

Únor 2022 měl stejný počet pracovních dnů jako únor 2021. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za únor 2022 revidovány údaje za leden 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika
 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 3. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl
mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2022

Newsletter