ČSÚ: Průmyslová produkce v listopadu klesla

Průmyslová produkce v listopadu meziročně reálně klesla o 2,7 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,4 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 0,2 %.

Průmyslová produkce v listopadu 2023 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,4 %. Meziročně klesla o 2,7 %. „V listopadu se průmysl vrátil k poklesu. Mírný růst ve výrobě motorových vozidel a některých navazujících oborech nezvládl vykompenzovat pokles většiny odvětví, zejména výroby strojů a ostatních nekovových minerálních výrobků,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Vývoj ve výrobě motorových vozidel byl zčásti ovlivněn vyšší srovnávací základnou roku 2022, kdy listopad jako nejsilnější měsíc roku kompenzoval předchozí říjnový výpadek. Odvětví výroby strojů a zařízení se během posledního půl roku změnilo ze stabilně růstového na odvětví objevující se v čele odvětví s nejvyšším záporným příspěvkem. Pokračoval pokles ve výrobě stavebních hmot a skla, o téměř pětinu byla meziročně nižší produkce v těžbě a dobývání.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v listopadu 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 0,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 0,8 %, tuzemské nové zakázky klesly o 0,9 %. „V listopadu se po dlouhé době dostaly do černých čísel nové průmyslové zakázky. Bylo to zejména díky výrobě motorových vozidel a elektrických zařízení a také uzavření dalších dlouhodobých objednávek na ostatní dopravní prostředky, například kolejová vozidla,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Dvojciferným tempem opět klesla meziročně hodnota nových zakázek v chemickém průmyslu a v hutnictví a slévárenství.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v listopadu 2023 meziročně snížil o 2,3 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 4,3 %. Tempo růstu průměrné mzdy bylo ovlivněno vysokou srovnávací základnou z předchozího roku.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2023 v EU27 meziročně klesla o 5,5 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 34,0 %) a Estonsko (o 12,2 %). Německý průmysl klesl o 3,9 %, Naopak nejvíce vzrostl řecký průmysl (o 10,8 %) a dánský průmysl (o 6,9 %). Výkon českého průmyslu se zvýšil o 1,9 %.

_____________________
Poznámky:
Listopad 2023 měl stejný počet pracovních dní jako listopad 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 1. 2024
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2024

Newsletter