ČSÚ: Průmyslová produkce vzrostla díky mírnému zlepšení v autoprůmyslu

Průmyslová produkce v listopadu reálně meziročně vzrostla o 1,6 %. Meziměsíčně byla vyšší o 4,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,3 %.

Průmyslová produkce1 v listopadu 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 4,9 %. Meziročně vzrostla o 1,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,8 procentního bodu, růst o 11,3 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,6 p. b., růst o 5,2 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 10,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,4 p. b., pokles o 7,0 %),  zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 18,4 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 5,8 %).

„Listopadový růst průmyslové produkce představuje dobrý výsledek. Šlo po dubnu zatím o druhý nejsilnější měsíc roku 2021, a to i přes přetrvávající problémy ve výrobě automobilů,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1 v listopadu 2021 meziročně vzrostly o 8,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 14,4 %.

Hodnota nových zakázek1 v listopadu 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 10,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,8 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +2,8 p. b., růst o 51,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,0 p. b., růst o 16,6 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,9 p. b., růst o 40,0 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 22,5 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 2,6 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,04 p. b., pokles o 4,8 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu byl v listopadu 2021 na stejné úrovni jako v listopadu 2020. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2021 meziročně vzrostla o 5,5 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 3,6 %. Nejvíce vzrostla produkce litevského a řeckého průmyslu. „Říjnový pokles českého průmyslu o 4,9 % způsobený čipovou krizí byl třetí největší v rámci EU. Více průmyslová produkce klesla už jen v Portugalsku a Rumunsku,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu. Produkce průmyslu v Německu klesla o 1,1 %, na Slovensku o 0,6 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za listopad 2021 dne 12. 1. 2022.

______________________

Poznámky:

1Meziroční vývoj všech ukazatelů, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Listopad 2021 měl o jeden pracovní den více než listopad 2020.
2
Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 3. 1. 2022

Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2022

Newsletter