ČSÚ revidoval přebytek státního rozpočtu, dluh se nezměnil

Přebytek hospodaření sektoru vládních institucí za rok 2016 byl v průběhu pravidelných konzultací s Eurostatem revidován směrem dolů o 1,7 miliardy na 27,6 miliardy korun. V relativním vyjádření tak přebytek dosáhl 0,58 % HDP. K mírné revizi ve výši 0,01 procentního došlo také v roce 2015, v němž deficit vzrostl na 0,64 % HDP. Výše dluhu zůstala nezměněna. K notifikacím deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady. Oznámil to dnes Český statistický úřad.

Důvodem revize salda hospodaření v obou letech byly zpřesněné informace z administrativních zdrojů dat, zejména o výdajích na mezispotřebu.

Newsletter