ČSÚ: Růst průmyslu ovlivnilo snížení produkce v loňském srpnu

Průmyslová produkce v srpnu meziročně reálně vzrostla o 7,2 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,8 %. V kumulaci za oba prázdninové měsíce produkce meziročně vzrostla o 4,0 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 18,7 %.

Vyšší tempo růstu průmyslové produkce v srpnu bylo ovlivněno zejména nízkou srovnávací základnou ve výrobě motorových vozidelPokud bychom od tohoto vlivu odhlédli, průmyslová produkce by podobně jako v minulých měsících vzrostla meziročně pouze mírně,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Průmyslová produkce v srpnu 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 7,2 %. Produkce v odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů se meziročně zvýšila téměř o polovinu, když se minulý rok naopak o více než čtvrtinu meziročně propadla. V kumulaci od počátku roku produkce tohoto odvětví meziročně vzrostla o 2 %, produkce průmyslu celkem v tomto období vzrostla o 0,7 %. „Napříč průmyslovými odvětvími je vývoj různorodý. Ve výrobě strojů a zařízení a výrobě elektrických zařízení se zvýšení poptávky projevuje již delší dobu. Pokles produkce naopak zaznamenáváme v některých energeticky náročných odvětvích, například ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Vysoká tempa růstu či poklesu zaznamenala zejména odvětví, kde produkce obvykle více kolísá – např. farmaceutický průmysl resp. výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v srpnu 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 18,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 14,9 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 26,7 %. Vysoký růst hodnoty nových zakázek byl rovněž ovlivněn zejména velmi nízkou srovnávací základnou z loňského srpna v odvětví výroby motorových vozidel. Meziroční pokles zaznamenala pouze odvětví výroba oděvů, kde srovnávací základna působila opačným směrem, a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v srpnu 2022 meziročně snížil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2022 meziročně vzrostla o 8,8 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červenci 2022 v EU27 meziročně klesla o 0,8 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 23,7 %), a Slovensko (o 6,4 %). Výkon německého průmyslu klesl o 1,0 %. Naopak nejvíce vzrostl bulharský průmysl (o 17,6 %) a dánský průmysl (o 12,0 %). Český průmysl zaznamenal meziroční růst o 0,9 %.

__________________
Poznámky:
Srpen 2022 měl o jeden pracovní den více než srpen 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 10. 2022

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2022

Newsletter