ČSÚ: Růst tržeb maloobchodu hlavně díky vyššímu prodeji oděvů a obuvi

Meziročně se tržby v maloobchodě v dubnu zvýšily reálně o 6,2 %, meziměsíčně vzrostly o 0,1 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v dubnu reálně o 0,1 %, přičemž za potraviny vzrostly o 0,4 % a za nepotravinářské zboží o 0,3 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 2,3 %.

Meziročně se maloobchodní tržby zvýšily reálně o 6,2 %, v tom za nepotravinářské zboží o 9,2 %, za pohonné hmoty o 8,1 % a za potraviny o 1,6 %.

Maloobchodní tržby se v dubnu meziročně zvýšily ve všech sortimentních skupinách prodejen. Výrazněji rostly tržby v prodejnách s nepotravinářským zbožím, které byly loni zavřené v důsledku pandemie koronaviru. Nejvíce se zvýšily tržby prodejnám s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, přesto tyto dva sortimenty ještě nedosáhly úrovně roku 2019,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb.

„Tržby internetových obchodů v letošním roce meziročně klesaly. Důvodem bylo loňské omezení prodejů v kamenných obchodech, které přimělo zákazníky nakupovat více prostřednictvím internetu. Při srovnání se situací před pandemií, s rokem 2019, se však internetovým obchodům tržby výrazně zvýšily,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí.

Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví vzrostly o 121,3 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 17,0 %, s výrobky pro domácnost o 16,0 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 15,5 % s kosmetickými a toaletními výrobky o 14,0 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 8,2 %. Vyšší tržby rovněž vykázaly specializované prodejny potravin (o 9,0 %), mírnější růst tržeb zaznamenaly nespecializované prodejny s převahou potravin (o 1,2 %). Naopak internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 14,2 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně se snížily o 6,3 %. Tržby se snížily jak za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), tak za opravy.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc březen 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 5. 2022
Termín ukončení zpracování: 1. 6. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029

Termín zveřejnění další RI: 11. 7. 2022

Newsletter