ČSÚ: Spotřeba domácností mezičtvrtletně stoupla o 3,4 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně klesl o 0,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 3,4 % a míra úspor poklesla o 5,2 procentního bodu.

Nefinanční podniky: míra zisku i investic klesla

Míra zisku v 3. čtvrtletí byla 45,1 %, což je o 1,0 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 1,2 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 10,1 %1, což je do značné míry ovlivněno nízkou srovnávací základnou (3. čtvrtletí 2020).

Míra investic proti předchozímu čtvrtletí klesla o 0,7 p. b. a dosáhla 25,7 %. Meziročně klesla o 2,0 p. b.1

Domácnosti: míra úspor poklesla

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatelklesl v 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 0,2 %, meziročně vzrostl o 2,5 %1Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 3,4 %. Meziročně se zvýšila o 5,4 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 3. čtvrtletí hodnoty 38 637 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 0,7 %, meziročně o 1,8 %1.

Míra úspor dosáhla 15,9 %. Mezičtvrtletně tak byla míra úspor domácností nižší o 5,2 p. b., meziročně poklesla o 2,8 p. b.1  Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,3 p. b. a dosáhla 9,8 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 3. čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně stoupl o 1,6 % a meziročně o 3,3 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr


Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf.

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 17. prosince 2021
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace: 31. března 2022 (Čtvrtletní sektorové účty za 4. čtvrtletí 2021)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 2. čtvrtletí roku 2021 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-29102021-CP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-04102021-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

Newsletter