Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD. Výnosy amerických státních dluhopisů dnes klesají.

ČSÚ: Srpnová obchodní bilance skončila deficitem

odle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,1 mld. Kč, což byl meziročně o 35,6 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly o 10,4 mld. Kč. Dále se prohloubil deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 8,9 mld. Kč, základními kovy o 6,7 mld. Kč, počítači, elektronickými a optickými přístroji a zařízeními o 3,8 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 2,6 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 2,8 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance kovodělných výrobků o 2,1 mld. Kč a komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 1,1 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 8,2 % na 277,5 mld. Kč a dovoz o 22,7 % na 305,5 mld. Kč. Srpen 2021 měl o jeden pracovní den více než srpen 2020.

V lednu až srpnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 44,8 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 22,1 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 20,0 % a dovoz o 21,7 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 5,7 % a dovoz o 1,5 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,4 %) a dovozu (o 0,2 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v srpnu přebytkem 36,8 mld. Kč, který byl meziročně o 3,5 mld. Kč nižší. Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Nizozemskem o 1,4 mld. Kč a Belgií o 1,3 mld. Kč. Zlepšila se naopak kladná bilance s Rakouskem o 1,3 mld. Kč.

V srpnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,0 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,0 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 9,2 % (15,0 mld. Kč) na 177,6 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 14,1 % (17,3 mld. Kč) a dosáhl 140,4 mld. Kč. V srpnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 2,7 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 31,7 mld. Kč na 63,1 mld. Kč. Zvětšil se zejména deficit obchodu s Čínou o 8,9 mld. Kč, Japonskem o 2,7 mld. Kč a Korejskou republikou o 2,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 6,8 mld. Kč.

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Poznámky:
1) 
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) 
EU27 – od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Newsletter