ČSÚ: Stavební produkce v roce 2023 klesla o 2,6 %

Stavební produkce v prosinci meziročně klesla o 4,6 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,5 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 62,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 16,5 % bytů méně, dokončeno bylo o 5,0 % bytů více.

„Stavební produkce v roce 2023 meziročně klesla o 2,6 % a prudší pokles byl zaznamenán v segmentu inženýrského stavitelství. Orientační hodnota vydaných stavebních povolení rostla, ale bytová výstavba byla v útlumu zejména ve fázi zahajování,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Stavební produkce byla v prosinci meziměsíčně vyšší o 1,3 %, meziročně klesla o 4,6 %. „V prosinci tlumilo celkový pokles stavební produkce pozemní stavitelství, jehož produkce meziročně klesla o 1,3 %. Inženýrské stavitelství se potýkalo s vyšší srovnávací základnou a kleslo o 12,5 %,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Stavební úřady vydaly 6 197 stavebních povolení, meziročně o 7,5 % méně. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 84,2 mld. Kč a meziročně rostla o 62,4 %.

Počet zahájených bytů meziročně klesl o 16,5 % a dosáhl hodnoty 3 166 bytů. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 5,0 % a činil 5 002 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2023 v EU27 meziročně klesla o 2,1  %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,5 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,2 %. Údaje za prosinec 2023 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 20. 2. 2024.

Detailnější informace o vývoji ve stavebnictví naleznete v doplňující informaci k RI stavebnictví.

______________
Poznámky:
Počínaje Rychlou informací za leden 2024 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2015 budou nově poměřovány k průměru roku 2021, dojde i k použití váhového schématu roku 2021. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.

Meziroční vývoj stavební produkce je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/stavebnictvi_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2024
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2024

Newsletter