ČSÚ: Stavební produkce vzrostla i v březnu

Stavební produkce v březnu reálně meziročně vzrostla o 8,2 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,1 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 28,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 44,7 % bytů více. Dokončeno bylo o 3,4 % bytů méně.

„Stavební produkce v březnu zpomalila meziroční tempo růstu a meziměsíčně po více než půl roce klesla. Růst brzdilo zejména pozemní stavitelství, produkce inženýrských staveb dále rostla dvouciferným tempem,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby. Stavební produkce v březnu 2022 byla reálně meziměsíčně nižší o 3,7 %. Meziročně vzrostla o 8,2 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 6,2 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 14,7 %.

Stavební úřady v březnu 2022 vydaly 7 910 stavebních povolení, meziročně o 6,1 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 47,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostla o 28,6 %. „Počet vydaných stavebních povolení a jejich orientační hodnota dále rostly především na nové výstavbě. Do růstu orientační hodnoty staveb se však promítá výrazný růst stavebních prací a materiálu. Nicméně i bez tohoto vlivu byl objem plánované výstavby nad úrovní loňského března,“ vysvětluje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Počet zahájených bytů v březnu 2022 meziročně vzrostl o 44,7 % a dosáhl hodnoty 4 196 bytů.
Počet dokončených bytů v březnu 2022 meziročně klesl o 3,4 % a činil 3 304 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v březnu 2022 meziročně zvýšil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2022 meziročně vzrostla o 13,3 % z důvodu vyplacení mimořádných odměn.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 8,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 7,6 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 13,7 %. Údaje za březen 2022 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 05. 2022.

***

Detailnější informace o vývoji ve stavebnictví naleznete v doplňující informaci k RI stavebnictví.

_____________________ 

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/stavebnictvi_metodika
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 5. 2022
Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2022

Newsletter