ČSÚ: Tématem časopisu Statistika & My jsou volby

Již za několik dní proběhnou volby do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny senátu, a na začátku příštího roku nás čekají volby prezidentské. Není tedy divu, že jsme téma měsíce zářijové Statistiky & My věnovali volbám a činnostem, které ČSÚ v souvislosti s volbami vykonává. Na stránkách časopisu budete moci nahlédnout i do naší kuchyně a zjistit, jak ČSÚ výsledky voleb zpracovává, kdo se na zpracování podílí a co všechno to obnáší.

Česko aktuálně předsedá v Radě EU a na jeho dosavadním zdárném průběhu má nemalou zásluhu také Český statistický úřad. K rozhovoru jsme tedy vyzvali generální ředitelku Eurostatu Marianu Mihaylova Kotzevu a hovořili jsme s ní o tom, jak tato instituce reaguje na měnící se požadavky a potřeby uživatelů v současné turbulentní době. Probírali jsme i spolupráci Eurostatu s národními statistickými úřady členských zemí a pomoc při zajišťování takových akcí, jako je právě předsednictví v Radě EU.

Detailněji jsme se úloze ČSÚ v rámci předsednictví věnovali v rozhovoru s předsedou úřadu Markem Rojíčkem, který popisuje konkrétní úkoly, které ČSÚ zajišťuje. Nezapomněli jsme ale ani na ostatní agendy a zajímali jsme se např. o to, jaké výsledy přináší projekt Zavádění systému řízení kvality, kdy bude spuštěna nová veřejná databáze statistických údajů DataStat, nebo jaká opatření úřad přijímá pro snižování spotřeby energií.

Září je spojeno i se začátkem nového školního roku, a proto jsme zařadili také dva články

s tématem školství. První se věnuje vývoji počtu dětí absolvujících povinnou předškolní a školní docházku, druhý podrobně rozebírá změny ve skladbě studentů českých vysokých škol za posledních 20 let. Kromě toho se v časopise věnujeme také statistice odvětví služeb, růstu indexu spotřebitelských cen v zemích EU nebo stavu lesů v Kraji Vysočina. Za pozornost určitě také stojí reportáž o skartaci listinných formulářů z loňského sčítání lidu a také výsledky ankety spokojenosti uživatelů s daty a službami poskytovanými Českým statistickým úřadem. Je velmi potěšující, ale zároveň zavazující, že na škále od 1 (nejhorší) po 10 (nejlepší) ohodnotili uživatelé náš úřad známkou 8,41.

Tištěné vydání časopisu Statistika & My je čtenářům k dispozici na stojanech u vchodu do hlavní budovy ČSÚ v Praze na Skalce nebo v sídlech jednotlivých krajských správ ČSÚ.

Po objednání zasíláme tištěný časopis zdarma také poštou na fyzickou adresu. Elektronickou podobu můžete prohlížet či stáhnout ve formátu pdf na webu statistikaamy.cz.

Newsletter