Evropská inflace klesla více, než čekal trh. Dolar navýšil dnešní zisky pod 1,0950 za euro. Koruna se obchoduje zpět pod 24,30 za euro.

ČSÚ: Vychází první letošní Statistika & My

Hlavním tématem lednového vydání časopisu Statistika & My je Výzkum a vývoj v číslech. Dozvíte se v něm nejen to, kolik peněz u nás do této oblasti investují podniky a státní sféra, ale také třeba to, kolik odborníků a v jakých typech institucí u nás se bádáním a objevováním zabývá.

Za pozornost jistě stojí i porovnání výdajů na výzkum a vývoj podle jednotlivých oborů nebo z hlediska krajského členění. A i když investice do této sféry v České republice v posledních letech stále rostly, analýza počtu podaných patentových přihlášek a uznaných patentů nevychází pro naše výzkumníky ve srovnání s kolegy z jiných zemí nijak lichotivé.

Lednová Statistika & My se však věnuje i řadě dalších zajímavých témat. Podnětný je například příspěvek rozebírající, jak se covidová pandemie projevila na rozšiřování možností práce na dálku. Podobně analýza dat z Registru ekonomických subjektů ukázala vliv epidemické situace na chuť zakládat nové firmy. Čtenáři v tomto vydání dále najdou články o placeném stahování hudby z internetových platforem, o vývoji počtu dětí v kojeneckých ústavech nebo o rozšiřování vysokoškolského vzdělání mezi ženami za první republiky. Truchlivou stránku statistiky představují čísla týkající se úmrtí, aktuální příspěvek ve Statistice & My popisuje téma sebevražd. Bohužel, i dobrovolné odchody ze života patří mezi společenské jevy, kterým je třeba se věnovat.

Analýzy a výsledky statistických šetření v časopise doplňují rozhovory. Za ČSÚ tentokrát vystupuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti, který popisuje své začátky v úřadě a úkoly, jimž aktuálně věnuje svůj čas, energii i nadšení.
S profesorkou Janou Jurečkovou z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy jsme nejen vzpomínali na její vědeckou kariéru, ale hovořili jsme i o úloze matematické statistiky v současné společnosti.

Tištěné vydání časopisu Statistiká & My je čtenářům k dispozici na stojanech u vchodu do hlavní budovy ČSÚ v Praze na Skalce nebo v sídlech jednotlivých krajských správ ČSÚ. Elektronickou podobu můžete prohlížet či stáhnout ve formátu pdf na webu statistikaamy.cz.

Newsletter