ČSÚ: Výroba vepřového masa klesla

Ve 2. čtvrtletí pokračoval pokles výroby masa, meziročně o 2,2 %.  Toto snížení způsobil výrazný pokles výroby vepřového (−6,7 %), zatímco výroba zbývajících druhů masa byla meziročně vyšší – hovězího o 4,0 % a drůbežího o 1,1 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 1,9 %.

Výroba masa a nákup mléka

V 2. čtvrtletí bylo vyrobeno 17 486 tun hovězího masa, což je vzhledem k nízké loňské základně meziročně o 4,0 % více. Bylo poraženo celkem 55,9 tis. ks skotu (+3,0 %), z toho krav o 6,4 % více a býků o 0,5 % méně při jejich průměrné porážkové hmotnosti vyšší o 8,3 kg. Vepřového masa se vyrobilo 49 901 tun (−6,7 %). Porážky prasat se snížily na 540,6 tis. ks (−6,2 %). Drůbežího masa bylo vyrobeno 43 187 tun (+1,1 %). Od tuzemských producentů bylo ve 2. čtvrtletí nakoupeno 805 682 tis. litrů mléka (+1,9 %).

„Výroba vepřového masa klesá od začátku roku 2022 v důsledku omezování chovu prasnic a následného poklesu stavů prasat ve výkrmu. Vliv rostoucích cen za jatečná prasata se začíná projevovat stabilizací stavů prasnic, ale na druhou stranu byl zaznamenán pokles v předběžně kalkulované spotřebě vepřového masa,“ vysvětlila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

„Výroba hovězího a drůbežího masa se ve 2. čtvrtletí mírně zvýšila. Přetrvávající zvýšená cena za jatečný skot se odrazila v nižší předběžně vypočítané spotřebě hovězího masa, kdežto u drůbežího se spotřeba zvýšila,“ doplnila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.
Ceny zemědělských výrobců

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu byly meziročně srovnatelné (+0,9 %). Chovatelé dostali v průměru 58,08 Kč/kg v živém nebo 105,70 Kč/kg v jatečné hmotnosti. Ceny jatečných prasat byly o 24,1 % nad úrovní cen ve stejném čtvrtletí v loňském roce. Průměrná cena dosáhla 41,60 Kč za kg živé hmotnosti nebo 54,08 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 3,78 Kč za kg v mase více než v 1. čtvrtletí. Také ceny jatečných kuřat byly meziročně vyšší (+17,6 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 30,61 Kč za kg v živém, tj. za cenu stejnou jako v předcházejícím čtvrtletí. Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 7,8 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 11,60 Kč.

Detailnější informace o výrobě masa ve 2. čtvrtletí 2023 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.
________________

Poznámky:

Publikované údaje jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1−12)

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Ukončení sběru dat: 25. 7. 2023

Související publikace: Porážky hospodářských zvířat – červen 2023

Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2023

Newsletter